adidas Vilkår og betingelser

Disse Vilkårene og betingelsene består av følgende avsnitt: 1. Innledning; 2. Kjøpsvilkår; 3. Bruk av nettstedet og 4. Diverse, i tillegg til regler, et sett av vilkår eller et dokument som det er en lenke til her (samlet omtalt under betegnelsen «Vilkår og betingelser»).

1. INNLEDNING

http://www.adidas.no («Nettstedet») drives av eller på vegne av adidas, Atlas Arena, Africa Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam ZO, Nederland. Hvis du sender en ordre via dette Nettstedet, vil det - etter bekreftelse på at denne ordren er godtatt - bli opprettet en kjøpsavtale mellom deg og adidas Norge AS, Storgata 14, 2000 Lillestrøm, Norge som vil være underlagt disse Vilkårene og betingelsene og spesifikt av nedenstående Kjøpsvilkår (heretter samlet omtalt som «adidas /vi/oss»).

adidas AG er morselskapet i adidas Group, som omfatter adskillige tilknyttede selskaper, adidas Norge AS.

2. KJØPSVILKÅR

Vennligst les disse Kjøpsvilkårene grundig før du bestiller Produkter på nett via Nettstedet. Vær oppmerksom på at disse Kjøpsvilkårene inkluderer vilkårene som finnes på de sidene som det er oppgitt en link til i disse Kjøpsvilkårene.

2.1 Når gjelder disse Kjøpsvilkårene?

Disse Kjøpsvilkårene gjelder samtlige tilbud og avtaler som angår salg og levering av Produkter fra oss. Med andre ord erklærer du deg innforstått med disse Kjøpsvilkårene når du (i) bestiller noe via Nettstedet eller (ii) via et hvilket som helst annet nettsted som er direkte forbundet med Nettstedet eller (iii) når du aksepterer et tilbud fra oss. Det kan kun avvikes fra disse Kjøpsvilkårene hvis vi skriftlig har samtykket i dette.

2.2 Produkter

Vi har ulike typer produkter. Disse kan omfatte produkter som fullt ut er utformet av oss (“Standardprodukter”) – og produkter som selv om de er utformet av oss kan være tilpasset eller endret av deg gjennom valg av materialer og farger slik du ønsker (“Tilpassede produkter”) som sammen betegnes som ”produkter”.

Vennligst vær klar over at det i tilfelle “Limited Edition”-produkter eller Produkter som produseres i begrenset omfang kan gjelde ekstra begrensninger som f.eks. en begrensning i antall slike Produkter pr. kunde. Disse ekstra begrensningene vil bli gjort kjent for deg via nettstedet.

Alle Produkter som er vist på Nettstedet er underlagt tilgjengelighet. Det betyr at selv om vi bestreber oss på å sørge for at vårt Nettsted avspeiler tilgjengeligheten i lagerbeholdningen, kan det forekomme at et Produkt som er vist på Nettstedet ikke kan kjøpes lenger.

Mindre forskjeller i farger og andre variasjoner Produktene imellom er mulige som følge av ulike måter å utarbeide billedmateriale på, ulike skjermteknologier eller andre tekniske årsaker. adidas er ikke ansvarlig for disse variasjonene og avvikene. Det kan ikke avledes noen rettigheter av trykkfeil, produktbeskrivelser eller åpenbare feil på Nettstedet.

2.3 Krav for å kunne inngå avtale med adidas

Du må være 16 år eller eldre for å kjøpe Produkter via vårt nettsted. Hvis du er mellom 16 og 18 år, bekrefter du spesifikt at du kjøper Produktene, idet du bruker penger som du har tjent gjennom eget arbeid eller som en voksen har gitt deg til fri disposisjon.

Du kan kun bestille via Nettstedet hvis du er forbruker, ikke hvis du er forhandler.

Du garanterer at informasjonen du oppgir overfor oss i henvendelsen eller bestillingen er nøyaktig og fullstendig. 

2.4 Hvordan inngås en avtale med deg?

2.4.1 Generelle aspekter ved opprettelse av avtale

Følgende gjelder for alle produkttyper. Alt av informasjon på Nettstedet er kun en oppfordring til kjøp. Informasjonen er med andre ord ikke noe tilbud eller noen bindende avtale. Du samtykker i at din ordre er et tilbud om å kjøpe de Produktene som er oppført i din ordre.

Alle kjøpsordrer du sender er betinget av vår godkjenning. Vi har til enhver tid rett til å kontrollere en ordre på forhånd og/eller til å avvise en ordre uten å begrunne dette og uten erstatningsplikt overfor deg eller eventuelle tredjeparter. Hvis vi ikke innen ti arbeidsdager har bekreftet at vi godkjenner din ordre, er den å anses som avvist.

Vi kan etter eget skjønn velge å ikke godkjenne din ordre. Her er noen eksempler på når vi eventuelt ikke kan godkjenne din ordre:

 1. Hvis Produktet (Produktene) vises på nettstedet, men ikke eller ikke lengre er tilgjengelige
 2. Hvis vi ikke kan få godkjent din betaling
 3. Hvis det gjelder restriksjoner på forsendelse for et Produkt
 4. Hvis Produktet/Produktene som er vist på Nettstedet inneholder en (åpenbar) feil, som f.eks. gal pris eller på annen måte er ukorrekt beskrevet

Såframt vi ikke godkjenner (en del av) din ordre, har vi rett til at annullere (en del av) din ordre uten å pådra oss erstatningsansvar overfor deg eller en tredjepart. Etter å ha annullert ordren, refunderer vi naturligvis det beløpet som er betalt til oss for (den delen av) ordren som er blitt annullert.

Vi forbeholder oss retten til å annullere din ordre etter opprettelse av kjøpsavtale og dermed oppheve kjøpsavtalen av de årsakene som er anført i dette avsnitt 2.4.1. under punkt a til d ovenfor. Etter å ha annullert ordren, refunderer vi naturligvis det beløpet som er betalt til oss for (den delen av) ordren som er blitt annullert.

adidas har rett til og forbeholder sig sin fulle rett til å avvise alle bestillinger som adidas vet eller med rimelighet har mistanke om er sendt ved hjelp av eller involvering av en eller annen programvare, robot, crawler, spider eller gjennom andre automatiserte midler eller annen automatisert enhet.

2.4.2 Særlige aspekter ved opprettelse av avtale i forbindelse med Standardprodukter

Etter at du har sendt din ordre, vil vi sende en e-post med bekreftelse på ordren med ditt ordrenummer og nærmere opplysninger om de Standardproduktene du har bestilt hos oss og nærmere opplysninger om en eventuell kurertjeneste. Godkjennelse av din ordre og opprettelse av en kjøpsavtale for Standardprodukter mellom deg og oss vil ikke skje med mindre og før:

 1. Du mottar en e-post fra oss som bekrefter at Standardproduktene er sendt fra vårt lager; eller
 2. Du har mottatt en bekreftelse fra fraktfirmaet om at Standardproduktene er klare til avhenting dersom du har valgt å hente Standardproduktet/-produktene i en på et fraktkontor eller fraktfirmaet har lagret Standardproduktene på et oppsamlingssted for avhenting; eller
 3. Du har mottatt en bekreftelse fra oss om at Standardproduktene er klar til henting i den valgte adidas -butikken, såframt du har valgt å hente de Standardproduktene du har bestilt og betalt for dem via Nettstedet i en adidas -butikk (Click & Collect).

Vennligst vær klar over at Click & Collect-funksjonen, som er tilgjengelig på Nettstedet i ditt land eventuelt ikke omfatter muligheten for deg å bestille og betale for Standardproduktet på Nettstedet (som beskrevet under punkt 2.4.2 c), men istedenfor gir deg mulighet for å reservere et Standardprodukt på Nettstedet og deretter kjøpe og dermed betale for det lokalt i en adidas -butikk. Denne Click & Collect-reservasjonen er kun mulig i utvalgte adidas -butikker som er angitt under utsjekkingsprosessen på Nettstedet. Dersom du kjøper det produktet du har reservert, inngår du en kjøpsavtale med den lokale adidas -forhandleren du velger. Det vil si at du kun kan returnere Standardproduktet (Standardproduktene) til den samme butikken som du kjøpte produktet i og er underlagt denne butikkens regler mht. retur av varer. Derfor finner avsnittene 2.13, 2.14 og 2.15 nedenfor ikke anvendelse, ettersom de kun gjelder retur av Standardprodukter som er kjøpt via Nettstedet.

2.4.3 Særlige aspekter ved opprettelse av avtale i forbindelse med Tilpassede produkter

Når du har sendt en ordre om kjøp av Tilpassede produkter (herunder mi adidas -produkter), vil vi sende en e-post med ordrebekreftelse til deg. Med unntak av de tilfeller der bestemmelsene i avsnitt 2.4.1 gjelder, vil godkjennelse av din ordre og opprettelse av en kjøpsavtale for de Tilpassede produktene mellom deg og oss skje når du har mottatt e-posten med ordrebekreftelsen.

2.5 Eiendomsforbehold

Alle Produkter vil forbli adidas eiendom til du fullt ut har gjort opp for ethvert beløp du skylder oss i henhold til enhver avtale, herunder betaling av kostnader, og det også for tidligere eller senere leveranser eller delleveranser. Du får ikke selge, avhende eller legge begrensninger/hindringer for noe Produkt før eierskapet til det fullt og helt er overdratt deg.

2.6 Stell av produkter

Vi gjør deg oppmerksom på de anvisningene ang. vask og stell som er trykt på merkelappene på Produktene. Vi er ikke ansvarlige for skade som følge av ukorrekt håndtering av Produktene, herunder håndtering i strid med anvisningene.

2.7 Annullering av ordrer

Uten hensyn til din rett til å heve kjøpet er det under begrensede omstendigheter mulig å annullere din ordre når det gjelder Standardprodukter. Vennligst se avsnittet Hjelp på Nettstedet for mer informasjon.

2.8 Pris

De oppgitte prisene inkluderer moms. Priser er angitt i norske kroner (NOK). adidas forbeholder seg retten til å foreta pris- og produktendringer før du sender inn en ordre.

Vi forbeholder oss retten til å når som helst endre, begrense eller bringe til opphør ethvert spesialtilbud eller enhver rabatt.

Vi kan belaste deg for leveringskostnader. Forsendelseskostnadene varierer for hvert Produkt og hver leveringstype. For ytterligere opplysninger, se punkt 2.12 eller gå til avsnittet Levering på Nettstedet. Alle leveringskostnader vil bli krevet opp separat, nærmere angitt og lagt til ordrens samlede beløp.

2.9 Betalingsformer

Vennligst se på Nettsiden for nærmere informasjon om tilgjengelige betalingsformer.

adidas forbeholder seg retten til å foreta en individuell kredittvurdering for hver ordre i overensstemmelse med adidas’ Erklæring om beskyttelse av personlige data. Avhengig av resultatet av denne vurderingen, forbeholder adidas seg retten til å avvise visse betalingsformer.

2.10 Fakturering

I de tilfellene hvor vi velger, eller i henhold til gjeldende lov skal velge å utstede eller gjøre en faktura tilgjengelig, forbeholder vi oss retten til å utstede eller gjøre elektroniske fakturaer tilgjengelige for deg, og du erklærer deg innforstått med denne formen for fakturering.

2.11 Særlige aspekter ved Tilpassede produkter 

Du kan føye til din egen tekst hvis du ønsker å skreddersy ditt Tilpassede produkt eller gjøre det personlig. Du kan føye til ditt navn, velge en spiller og et nummer eller være akkurat så kreativ som du selv vil. Vi ber deg imidlertid sørge for at dine tilpasninger er sømmelige. Vi forbeholder oss retten til å ikke imøtekomme ønsker om upassende ord og vendinger og anvendelse av varemerker. Husk også at vårt system ikke støtter visse spesialtegn.

Vi ber deg vennligst ikke bruke, laste opp, sende, kopiere eller på annen måte offentliggjøre navn, ord eller setninger som faller inn under én av kategoriene nedenfor:

 1. Består av eller inneholder navnet på et produkt, en tjeneste, et selskap, en organisasjon eller et arrangement som tilhører andre
 2. Består av eller inneholder en berømt (levende eller død) persons navn eller kallenavn
 3. Krenker eller kan krenke en tredjepersons varemerker eller øvrige intellektuelle eiendomsretter
 4. Er truende, ansporer til vold, baktaler, er obskøne, diskriminerende, provoserende, seksuelt eksplisitte eller på annen måte rettsstridige; og/eller
 5. I andre henseender er uakseptable for adidas etter adidas’ eget skjønn.

adidas forbeholder seg retten til å avvise tilpasninger, navn, ord eller setninger (eller kombinasjoner av slike) som faller inn under én av kategoriene ovenfor. Dette vil medføre at ordren annulleres. Dessuten har adidas rett til å kreve en erstatning som svarer til verdien av Produktene som er bestilt.

Vennligst vær klar over at du ved å sende inn en ordre om Tilpassede produkter godtar å:

 1. Erklære eller garantere at alle navn, ord eller setninger som du laster opp, sender, kopierer eller på annen måte offentliggjør på ditt Tilpassede produkt ikke falder inn under én av kategoriene ovenfor;
 2. Samtykker i å kompensere adidas og foretakets tilknyttede selskaper og holde adidas og foretakets tilknyttede selskaper frie for alle kostnader, utgifter, skader, tap og forpliktelser som skulle påløpe adidas eller som adidas eller foretakets tilknyttede selskaper skulle lide som følge av bruk av navn, ord eller setninger som brukes, lastes opp, sendes inn, kopieres eller på annen måte offentliggjøres av deg (inkludert bruk på ditt Tilpassede produkt)
 3. Tildele adidas og dets tilknyttede selskaper en ikke-eksklusiv, ugjenkallelig, avgiftsfri, verdensomspennende rett som fullt ut er underlisensierbar til å bruke, framstille, videreformidle og endre navn, ord eller setninger som er sendt inn av deg med det formålet å fullbyrde din ordre; og/eller
 4. I den grad bestillingen involverer Tilpassede produkter, vil du ikke få noen avkjølingsperiode, tilbakekallingsrett, returrett eller rett til å heve kjøpet (§ 6:230p under f, første ledd i nederlandsk sivilrett).

2.12 Levering

Vi vil levere til den adressen som oppgis av deg i Norge. Vi kan kun levere til en hjemme- eller kontoradresse eller et fraktfirmas avhentingssted, eller hvis du har valgt å hente Produktene i en an adidas -butikk, til den aktuelle adidas -butikkens adresse. Vi vil overfor deg bekrefte dette ved å sende en e-post der vi informerer deg om at Produktene er klare til å hentes. Hvis et forsøk på levering ikke lykkes, godtar du at fraktfirmaet vi har engasjert for leveransen også kan levere Produktene til en nærliggende adresse eller et oppsamlingssted, og etter det anser adidas å ha oppfylt sin forpliktelse til å levere Produktene. Kureren gir deg beskjed om levering til naboens adresse/en adresse i nærheten av din bopel eller avhentningssted.

Leveringer vil skje på hverdager som ikke er helligdager i ditt land eller innenfor det området hvor vårt lager ligger. Vær derfor oppmerksom på eventuelle helligdager, inkludert eventuelle nasjonale og/eller regionale helligdager i ditt hjemland og i byen Rieste Tyskland. Levering vil skje på hverdager som ikke er en helligdag i ditt land. Vennligst vær klar over at offentlige helligdager varierer fra land til land og fra år til år.

For nærmere opplysninger om leveringstider, vennligst sjekk spesifikasjonene for de ulike leveringsformene i vårt Nettsteds avsnitt Levering. Leveringsfristene er veiledende og derfor kan de ikke anses som nøyaktige leveringsfrister. Det faktum at en leveringsfrist er overskredet gir deg ikke rett til erstatning. Til tross for dette, kan vi, etter eget skjønn, betale deg tilbake den fulle kostnaden for Ekspresslevering i det usannsynlige tilfellet at en Ekspresslevering er forsinket. Vennligst vær klar over at det gjelder andre leveringsfrister for Tilpassede produkter. Dette vil si at det vil ta lengre tid å levere alt av Standardprodukter og Tilpassede produkter som din ordre består av. Vi vil imidlertid få understreke at mi adidas -Tilpassede produkter vil bli levert separat fra samtlige andre Produkter du måtte ha bestilt, og levering av dette tar opptil ca. 4-6 uker.

adidas har innenfor rimelighetens grenser rett til å dele opp leveranser, slik at du hurtigst mulig mottar de produktene du har bestilt. Der er ingen ekstra kostnader knyttet til slike oppdelte leveranser. Hvis du retter en forespørsel til oss om å levere ordren som delleveranser, vil vi imidlertid kunne pålegge deg å betale for ekstra leveringskostnader. Hver delordre vil utgjøre en separat kjøpsavtale. Hvis vi leverer en del for sent, eller hvis noe er galt med en delordre, gir det deg ikke rett til å annullere en annen delordre.

Hvis det usannsynlige skulle skje at vi, etter å ha inngått en kjøpsavtale, ikke kan, ikke kunne eller ikke lengre kan levere (en del av) din ordre og ikke er ansvarlig for denne situasjonen, har vi rett til å si opp kjøpsavtalen. Vi vil naturligvis straks underrette deg om dette og refundere enhver betaling som er gjennomført.

2.13 Regler for retur og rett til å heve kjøpet

Se avsnittet Retur på Nettstedet for praktisk informasjon og instruksjoner ang. retur av Standardprodukter.

Dersom du har rett til å trekke deg fra en kjøpsavtale inngått med oss (og dermed returnere ditt (dine) Standardprodukt(er) i overensstemmelse med avsnitt 2.14 eller 2.15), gjelder følgende betingelser.

Meddelelse om rett til å heve kjøpet og retur av produkter

For å benytte deg av din rett til å heve et kjøp, må du informere oss (adidas Norge AS, c/o PostNord Fulfillment AS, Haraldrudveien 11, 581 Oslo) ved å formulere en tydelig erklæring (f.eks. i form av et brev sendt med posten, en faks eller en e-post) der du hevder din beslutning om å heve kjøpsavtalen. Du kan benytte den malen for et skjema for heving av kjøpet som er lagt ved som Vedlegg 1 til disse Vilkårene og betingelsene, men dette er ikke obligatorisk. Du kan også heve kjøpsavtalen ved å fylle ut det utførlige skjemaet for heving av kjøpet på vårt nettsted på https://www.contactus.adidas.com/EMEA/ContactUs?country=NO&brand=adidas&language=no. Benytter du deg av denne muligheten, vil annulleringen av din ordre straks bli bekreftet via e-post.

For å kunne overholde fristen for perioden du har rett til å heve kjøpet som spesifisert i avsnittene 2.14 og 2.15, vil du måtte informere oss om at du benytter deg av din rett til å heve kjøpet innen perioden du har rett til å heve kjøpet utløper.

Standardproduktet skal returneres (idet du følger instruksjonene på Nettstedet) til:

c/o PostNord Fulfillment AS

Haraldrudveien 11

0581 Oslo

Den enkleste og av oss foretrukne måte at returnere dine produkter på er å følge trinnene i avsnittet Retur på Nettstedet, for på denne måten blir både produktene returnert, samtidig som vi blir informert om at du ønsker å si opp kjøpsavtalen. 

Hvis du returnerer dine Produkter ved å følge instruksjonene ovenfor, skal vi bære kostnadene i forbindelse med retur av Produktene. I enkelte tilfeller kan du be fraktfirmaet om å hente pakken for retur, men dette vil kunne medføre ytterligere omkostninger for deg som fraktfirmaet vil kreve deg for. Du kan finne hva dette pr. idag koster ekstra på Nettstedet. Returforsendelser som ikke er i overensstemmelse med de ovenfor angitte instruksjonene skjer for din egen risiko og regning.

Vi vil sende deg en e-post når vi har mottatt og behandlet de(t) returnerte Produktet (Produktene).

Vennligst vær klar over at særlige regler gjelder for Tilpassede produkter, siden disse er spesiallaget for deg. Det vil si at (uten at dette påvirker dine lovfestede rettigheter) vi ikke kan akseptere retur av disse produktene under den Frivillige returgarantien, med mindre det er fabrikasjonsfeil knyttet til dem. 

2.14 Lovfestet rett til å heve kjøpet

Du har rett til å annullere din ordre innen det har gått fjorten (14) dager uten å oppgi noen årsak til dette.

Perioden du har rett til å heve ditt kjøp er på fjorten (14) dager fra den dagen du eller en tredjepart du har oppgitt og som ikke er fraktfirmaet har mottatt Produktene, eller i tilfelle din ordre har omfattet flere Produkter som leveres separat, levering av de(t) siste Produktet (Produktene) som din bestilling består av (“Periode med rett til å heve kjøpet”).

For å kunne overholde fristen for perioden du har rett til å heve kjøpet, vil du måtte informere oss om at du benytter deg av din rett til å heve kjøpet innen perioden du har rett til å heve kjøpet utløper.

Du må returnere eller avlevere Produktene umiddelbart etterpå, men under ingen omstendigheter senere enn fjorten (14) dager regnet fra den datoen du informerte oss om at du ønsker at trekke deg fra kjøpsavtalen, i overensstemmelse med Reglene for retur og rett til å heve kjøpet i avsnitt 2.13, samt i egnet emballasje. Fristen anses for å være overholdt hvis du har sendt produktene innen fristen utløper.

Hvis du hever en kjøpsavtale i Perioden du har rett til å heve avtalen i overensstemmelse med våre Regler ang. retur (avsnitt 2.13) og dette avsnittet, 2.14, vil vi refundere alle betalinger mottatt fra deg, inklusive leveringskostnader (på den betingelse at de(t) returnerte Standardproduktet (Standardproduktene) utgjør hele ordren og med unntak av kostnader i forbindelse med det faktum at du har valgt en annen leveringsmetode som avviker fra den billigst mulige standardleveringsmåten som vi tilbyr, såframt tilgjengelig) senest innen fjorten (14) dager fra den datoen da vi mottok din meddelelse om å heve denne avtalen. Tilbakebetalingen skjer på samme måte som du selv har benyttet til den opprinnelige pengeoverføringen, med mindre vi avtaler en annen måte med deg; du vil ikke under noen omstendigheter bli krevet for gebyrer for denne tilbakebetalingen. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å holde tilbakebetalingen tilbake til vi har mottatt de returnerte Produktene eller til du beviselig har returnert Produktene, uansett hvilket av disse to mulighetene som inntreffer først.

Du vil utelukkende bli pålagt å betale for verdiforringelse av Produktene, såframt denne verdiforringelsen anses å være en følge av ukorrekt behandling/håndtering av Produktene fra din side, Produktenes bruk, karakteristikk og funksjonalitet tatt i betraktning.

Unntak fra din rett til å heve kjøpet

Du har ikke anledning til å benytte din rett til å heve kjøpet, verken i henhold til avsnitt 2.14 eller avsnitt 2.15, ved avtaler om:

Levering av produkter som er framstilt etter dine egne spesifikasjoner eller åpenbart er skreddersydd dine individuelle behov (Tilpassede produkter); og/eller

Levering av Produkter som ikke er egnet til retur av helse- eller hygienemessige årsaker eller hvor en forsegling er fjernet etter levering.

2.15 Frivillig returgaranti ut over din rett til å heve kjøpet som er fastsatt gjennom lov

Ut over og uten innskrenkelse av din rett til å heve kjøpet i henhold til avsnitt 2.14 (og alle andre gjeldende lovbestemte rettigheter), gir vi deg en ekstra Frivillig returgaranti. Denne gir deg rett til at heve kjøpsavtalen uten å måtte oppgi årsak i ytterligere 16 dager etter utløp av Fristen for å heve kjøpet, slik at returperioden er på i alt 30 dager (“Frivillig returperiode”), som en kontraktmessig rett til å heve kjøpet for et Standardprodukt.

Vennligst merk at den frivillige returperioden ikke gjelder standardprodukter som anses å være hype-produkter. Hype-produkter inkluderer, men er ikke begrenset til Yeezy. Da du bestilte disse hype-produktene informerte vi deg om at det gjaldt en angrefrist på 14 dager.

Vi tilbyr denne Frivillige returgarantien innen perioden for frivillig retur, som er underlagt våre Regler ang. retur- og rett til å heve kjøpet (avsnitt 2.13) og følgende betingelser.

Standardproduktet/-produktene får ikke ha blitt brukt eller skadet ut over alminnelig bruk til inspeksjon og skal returneres i originalemballasjen. Retur av klesplagg kan kun aksepteres hvis originaletiketten ikke er fjernet (ingenting av det som er nevnt ovenfor påvirker dine lovbestemte rettigheter, og da særlig dine garantirettigheter og din angrerett i henhold til avsnitt 2.14).

Vi skal have mottatt det Standardproduktet (de Standardproduktene), du returnerer innen utløpet av perioden for frivillig retur.

Vi forbeholder oss retten til å avvise returen og gir ingen kompensasjon under denne Frivillige returgarantien for returnerte Standardprodukter som ikke oppfyller disse betingelsene.

Hvis du hever en kjøpsavtale i perioden for frivillig retur, i overensstemmelse med våre Regler ang. retur (avsnitt 2.13) og dette avsnittet, 2.15, vil vi refundere alle betalinger mottatt fra deg, inklusive leveringskostnader (på den betingelse at de(t) returnerte Standardproduktet (Standardproduktene) utgjør hele ordren og med unntak av kostnader i forbindelse med det faktum at du har valgt en annen leveringsmetode som avviker fra den billigst mulige standardleveringsmåten som vi tilbyr, såframt tilgjengelig) senest innen fjorten (14) dager fra den datoen da vi mottok Standardproduktet (Standardproduktene). Tilbakebetalingen skjer på samme måte som du selv har benyttet til den opprinnelige pengeoverføringen; du vil ikke under noen omstendigheter bli krevet for gebyrer for denne tilbakebetalingen.

2.16 Retur av Tilpassede produkter

Som forklart i avsnitt 2.13, kan vi, ettersom Tilpassede produkter (inkl. mi adidas - produkter) er laget spesielt for deg, ikke godta retur av Tilpassede produkter, unntatt i tilfelle fabrikasjonsfeil. Hvis ditt Tilpassede produkt er defekt, bes du vennligst kontakte oss her for anvisninger ang. retur.

2.17 Regler for bytting

Vi bytter ikke Produkter. Hvis du ønsker å bytte et Produkt, vil du måtte returnere det du har kjøpt for å få ditt kjøp refundert og sende en ny ordre. Det er kun mulig at få beløp refundert ved retur når returen skjer i henhold til våre Regler for retur og heving av kjøp, som er fastsatt i avsnitt 2.13.

2.18 Skadede eller defekte produkter

Kvalitet er helt avgjørende for adidas. Vi tester grundig alle våre Produkter under reelle forhold for å sikre at de fullt ut er i stand til at tåle den bruken de er utformet og laget for. Våre produkter er ytterst sjeldent skadet eller defekte. adidas er rettslig forpliktet til å sikre at våre Produkter er i overensstemmelse med kjøpsavtalen.

Returnerte produkter undersøkes av adidas’ Kvalitetssikringsavdeling og refunderes såframt skaden er en følge av en fabrikasjonsfeil eller et avvik fra spesifiseringene for fabrikasjon. Vi forplikter oss til å fullt ut refundere kostnadene knyttet til ethvert defekt Produkt.

Hvis problemet skyldes andre årsaker enn materialkvaliteten eller prosedyren med å sette produktet sammen, returneres Originalproduktet til deg. Vi refunderer ikke Produkter som er:

 • Skaffet fra en annen kilde enn Nettstedet
 • Skadet som følge av feil bruk eller forsømmelse (f.eks. eksponering for kjemikalier, kaustiske stoffer, åpen ild, høy varme, en skarp gjenstand m.v.); og/eller
 • Skadet som følge av feil bruk eller andre aktiviteter end det tilsiktede formålet (f.eks. bruk av løpesko som banesko eller turstøvler som arbeidsstøvler m.v.).

Vennligst vær klar over at den forventede levetiden for et hvilket som helst Produkt avhenger av den som bruker Produktet, bruksvilkårene og brukerens karakteristiske slitemønstre. Produkter fra oss som er skadet gjennom alminnelig slitasje eller som har overskredet produktets rimelige levetid, byttes ikke.

Vårt kundeservice-team står klart til å hjelpe deg. Nøl ikke med å kontakte oss med dine spørsmål og kommentarer. Kontakt oss her.

3. BRUK AV NETTSTEDET

Vennligst les disse Vilkårene og betingelsene for bruk av nettstedet (“Bruk av nettstedet - vilkår og betingelser”) nøye før du bruker Nettstedet og alt av adidas -Innhold på nettsteder for sosiale medier, inkl., men ikke begrenset til Facebook og Twitter (samlet betegnet som “Nettstedet”). Disse Vilkårene og betingelsene for bruk av Nettstedet gjelder for alle besøk og bruk av Nettstedet, samt Innholdet (som definert nedenfor), informasjon, anbefalinger, produkter og tjenester som tilbys deg på eller via Nettstedet. Ved å gå inn på og bruke Nettstedet, gir du ditt samtykke til disse Vilkårene og betingelsene for bruk av Nettstedet i sin helhet, i tillegg til enhver annen lov eller regel som gjelder Nettstedet og Internett. Hvis du ikke godtar å være bundet av disse vilkårene og betingelsene for bruk av Nettstedet, ber vi deg forlate Nettstedet omgående.

3.1 Nettstedets innhold

Hele innholdet som figurerer eller vises på Nettstedet, herunder, men ikke begrenset til, tekst, grafikk, fotografier, bilder, levende bilder, lyd og illustrasjoner og programvare («Innhold») eies av adidas AG, foretakets tilknyttede selskaper, dets lisensgivere eller innholdstilbydere. Alle elementer ved Nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, den generelle utformingen og Innholdet, kan være beskyttet av opphavsrett, moralske rettigheter, samt rettigheter knyttet til database, varemerker og andre lover som gjelder immaterielle åndsverksrettigheter. Unntatt dersom det er uttrykkelig tillatt i henhold til denne eller en annen avtale med adidas, får ingen del og intet element på Nettstedet eller dets Innhold kopieres eller overføres på nytt på noen måte. Nettstedet, dets Innhold og alle relaterte rettigheter skal forbli adidas AGs, foretakets tilknyttede selskapers eller dets lisensgiveres eksklusive eiendom, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Alle slike rettigheter er forbeholdt.

3.2 Opphavsrett og varemerker

Opphavsretten til alt av innhold er og forblir eid av adidas AG, foretakets tilknyttede selskaper eller dets lisensgivere, alt etter hva som gjelder. Bortsett fra hva som ellers måtte være angitt i spesifikke dokumenter på Nettstedet, har du kun tillatelse til å se, spille av, skrive ut og laste ned innhold på Nettstedet til personlige formål, for å skaffe deg informasjon og til ikke-kommersielle formål. Du får ikke endre noe materiale, og du får ikke kopiere, distribuere, videreformidle, vise, presentere, gjengi, offentliggjøre, gi lisens til, utarbeide fra, overføre eller selge noe av Innholdet. Du får ikke gjenbruke noe Innhold uten først å ha innhentet samtykke fra adidas. Til disse vilkårenes formål er bruk av noe som helst slikt Innhold på et annet Nettsted eller i et datanettverksmiljø forbudt. Du vil ikke fjerne noen opphavsrett, varemerker eller andre merknader ang. eiendom fra Innhold som finnes på Nettstedet.

Hvis du laster ned programvare (inkludert, men ikke begrenset til, skjermsparere, apper til smarttelefoner, ikoner, videoer og bakgrunnsbilder) fra Nettstedet, vil programvaren, inkludert alt av filer og bilder innlemmet i eller generert av programvaren, samt data som følger med programvaren (samlet betegnet som «Programvaren») være lisensiert til deg av adidas. adidas overfører ikke eiendomsretten til Programvaren til deg. Du eier mediet som Programvaren er registrert på, men adidas beholder helt og fullt eiendomsretten til Programvaren og alle åndsrettigheter knyttet til denne. Du får ikke redistribuere, selge, dekompilere, foreta reverse engineering adskille eller på annen måte redusere Programvaren til en lesbar form.

Samtlige adidas Groups varemerker, servicemerker og handelsnavn som er brukt på adidas Groups produkter, emballasje og/eller på Nettstedet, uansett om de er registrert eller ikke (betegnet som «Varemerker») forblir adidas AGs, gruppens tilknyttede selskapers eller lisensgiveres (uansett hva som gjelder) eksklusive eiendom og er beskyttet gjennom gjeldende varemerkelover og avtaler. Du får ikke bruke, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, poste, overføre, distribuere eller endre noen av Varemerkene på noen måte, inkludert i reklame eller PR knyttet til distribusjon av materialer på Nettstedet uten adidas’ skriftlige samtykke på forhånd. Bruk av noen av Varemerkene på et hvilket som helst annet Nettsted eller i et datanettverksmiljø, for eksempel lagring eller reproduksjon av (en del av) Nettstedet på et eksternt Nettsted eller opprettelse av lenker, hypertekst, koblinger eller dype koblinger mellom Nettstedet og andre nettsteder, er forbudt uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra adidas.

3.3 Ansvarsfraskrivelse

Nettstedet og dets innhold er kostnadsfritt og stilles til rådighet «som det er» og uten noen form for garantier. Informasjonen på Nettstedet er kun til generell informasjon, og representerer ingen råd.

adidas representerer ikke og garanterer ikke at informasjonen og/eller fasilitetene Nettstedet inneholder er nøyaktige, komplette eller aktuelle, eller at Nettstedet eller serveren som gjør Nettstedet tilgjengelig, er fri for virus eller andre skadelige komponenter. Dessuten vil ikke adidas sørge for spesifikk IT-infrastruktur eller tilkobling. Derfor kan ikke adidas representere eller garantere at Nettstedet vil fungere uavbrutt eller være feilfritt. adidas gir ingen garantier eller representasjoner angående bruken av Innholdet på Nettsiden med hensyn til dets korrekthet, nøyaktighet, tilstrekkelighet, brukbarhet, aktualitet, pålitelighet eller på noen annen måte, i hvert tilfelle i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov.

3.4 Ansvarsbegrensning

Din bruk av Nettstedet skjer på din egen risiko. Verken adidas eller noen av foretakets ansatte, overordnede, styremedlemmer eller noen av foretakets salgsagenter eller andre parter som er involvert i å skape, produsere eller levere Nettstedet vil være ansvarlig for direkte, indirekte, spesielle skader, følgeskader eller andre skader som skyldes bruk av, eller manglende evne til å bruke Innholdet på Nettsiden, inkludert skader forårsaket av virus eller feil eller ufullstendig informasjon på Nettstedet eller informasjon som gjelder produktenes ytelse eller på annen måte som følge av eller i forbindelse med disse Vilkårene og betingelsene for bruk av Nettstedet , selv om adidas har blitt informert om muligheten for slike skader.

3.5 Lenker til tredjeparter

For din bekvemmelighets skyld og for å forbedre brukeropplevelsen av Nettstedet, kan det inneholde lenker til hjemmesider eller fra tid til annen omdirigere deg til nettsider som eies og kontrolleres av tredjeparter. Disse lenkene tar deg bort fra adidas’ tjenester og bort fra Nettstedet og ligger utenfor adidas’ kontroll. Dette inkluderer lenker til partnere som kan bruke Varemerker som en del av en sammerkingsavtale. Nettstedene du kan lenke til for å se deres egne vilkår og betingelser, samt regler ang. personvern. adidas er ikke ansvarlig og kan ikke holdes ansvarlig for disse Nettstedenes innhold og virksomhet. Derfor er besøk du måtte foreta på disse Nettstedene fullstendig for egen risiko.

Vær oppmerksom på at disse andre Nettstedene kan sende sine egne informasjonskapsler til brukere, samle inn data eller be om personlig informasjon, og du anbefales derfor å sjekke vilkårene for bruk og/eller regler for personvern på disse Nettstedene før du bruker dem.

3.6 Misbruk av Nettstedet

Det er forbudt for deg å bruke Nettstedet til å legge inn eller overføre Brukergenerert innhold (som definert nedenfor) som krenker eller kan være i strid med tredjeparts immaterielle rettigheter mht. åndsverk eller som er truende, falskt, villedende, oppviglende, ærekrenkende, krenker personvernregler, er uanstendig, pornografisk, misbruk, diskriminering, ulovlig eller som kan utgjøre eller oppmuntre til en handling som anses som et lovbrudd, bryter mot noen parts rettigheter, eller som ellers kan føre til sivilt erstatningsansvar eller krenkelse av lov. adidas kan nekte deg tilgang til Nettsiden når som helst etter eget skjønn, og dette skal omfatte situasjoner der adidas mener at din bruk av Nettstedet er i strid med noen av disse Vilkårene og betingelsene for bruk av Nettstedet og/eller gjeldende lover.

Det er også forbudt å bruke nettstedet til å annonsere eller komme med oppfordringer o.l. til kjøp.

Du må ikke bruke noen programvare, crawler, spider, søkerobot, page scraper eller noen andre automatiserte midler eller noen annen automatisert enhet til å a) skaffe deg adgang til, kopiere, påvirke eller kontrollere noen deler av Nettstedet eller dets innhold eller omgå Nettstedets struktur eller presentasjon eller noe av dets innhold eller til å (b) foreta inngrep i Nettstedets drift eller noen transaksjon, som finner sted på Nettstedet eller til å foreta inngrep i eller påvirke noens bruk av Nettstedet eller til å legge til rette for tredjepersoner å kjøpe produkter via Nettstedet.

Gjøre forsøk på at oppnå uautorisert adgang til noen del av eller funksjon ved Nettstedet eller noe annet systemer som er tilknyttet Nettstedet via hacking, password mining eller andre ulovlige eller uautoriserte midler.

3.7 Brukergenerert innhold

Alle meninger, merknader, kommentarer, bilder, grafikk, fotografier, lenker, spørsmål, forslag, informasjon, videoer og annet materiale (inkludert din tilpasning av Tilpassede produkter) som du eller andre brukere av Nettstedet poster til Nettstedet eller overfører via Nettstedet («Brukergenerert Innhold») vil bli ansett som ikke-konfidensielt og ikke-proprietært. I henhold til dette skal adidas ha ikke-eksklusiv, kostnadsfri rett (lisens) til å bruke, kopiere, distribuere og videreformidle til tredjeparter ethvert Brukergenerert Innhold for ethvert formål, på ethvert medium og over hele verden. Du anerkjenner og samtykker i at adidas kun opptrer som en passiv kanal for distribusjon av Brukergenerert innhold og ikke er ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for innholdet eller nøyaktigheten til det Brukergenererte innholdet. adidas skal ikke kontinuerlig overvåke Brukergenerert innhold publisert av deg eller moderere mellom brukere, og adidas skal heller ikke være forpliktet til å gjøre det. Uten begrensninger i det generelle som er nevnt overfor, anerkjenner du og samtykker i at eventuelle merknader, meninger, kommentarer, forslag og annen informasjon som er uttrykt eller inkludert i Brukergenerert innhold, ikke nødvendigvis representerer adidas’. Enhver bruk av deg av Brukergenerert innhold foregår helt på egen risiko. Du representerer og garanterer at ethvert Brukergenerert innhold som er postet eller overført av deg er ditt egne originale og ikke kopierer noen tredjeparts arbeid eller på annen måte krenker tredjeparts rettigheter mht. åndsverk, rettigheter knyttet til personvern eller personrettigheter og ikke inneholder noen ærekrenkende eller nedsettende uttalelser. Videre representerer og garanterer du at du har kapasitet til å gi lisens som angitt i dette avsnittet. Du samtykker i å kompensere adidas og foretakets tilknyttede selskaper og holde dem frie for alle kostnader, utgifter, skader, tap og forpliktelser som måtte påføres adidas og foretakets tilknyttede selskaper eller som de måtte lide som følge av et hvilket som helst Brukergenerert innhold postet eller overført av deg eller som følge av din øvrige bruk av Nettstedet.

adidas forbeholder seg retten til å helt etter eget skjønn blokkere eller fjerne (i sin helhet eller delvis) et hvilket som helst Brukergenerert innhold postet eller overført av deg og som adidas mener ikke er i samsvar med disse Vilkårene og betingelsene for bruk av Nettstedet (inkludert materiale som krenker eller kan være i strid med tredjeparts immaterielle rettigheter mht. åndsvern, personvernrettigheter eller personrettigheter) eller som ellers er uakseptabelt for adidas.

Du samtykker i å omgående gi adidas skriftlig beskjed (vennligst se Hvordan kontakte oss nedenfor for kontaktinformasjon) om Brukergenerert innhold (eller annet Innhold) som bryter med disse Vilkårene og betingelsene for bruk av Nettstedet. Du samtykker i å gi adidas tilstrekkelig med informasjon til å gjøre adidas i stand til å undersøke hvorvidt slikt Brukergenerert innhold (eller annet Innhold) bryter med disse Vilkårene og betingelsene for bruk av Nettstedet. adidas samtykker i å i godt tro gjøre forsøk på å undersøke en slik klage og skal iverksette slike tiltak som adidas fatter vedtak om, basert på sitt eget skjønn. adidas garanterer imidlertid ikke og representerer ikke at foretaket vil blokkere eller fjerne (helt eller delvis) slik Brukergenerert innhold eller annet Innhold.

3.8 Ikke-forespurte ideer

adidas opprettholder sine regler om ikke å vurdere eller akseptere noen ikke-forespurte innleveringer av ideer, oppfinnelser, design og/eller andre materialer relatert til adidas’ virksomhet (inkludert, men ikke begrenset til fottøy, klær, sportsartikler og tjenester), enten det er snakk om tekster, bilder, lyder, programvare, informasjon eller annet («Materialet») fra personer utenfor adidas. Du bør derfor ikke poste noe Materiale på Nettsiden eller sende disse til adidas via e-post eller på annen måte.


4. DIVERSE


4.1 Hvordan kan du kontakte oss?

Hvis du har spørsmål eller kommentarer ang. Nettstedet eller adidas’ Vilkår og betingelser eller i det usannsynlige tilfelle at du ønsker å klage, vennligst ikke nøl med å kontakte vår Kundeservice ved å klikke her.

Du kan også skrive til oss til følgende adresse:

Customer Service

Atlas Arena, gebouw Afrika
Hoogoorddreef 9A
1101 BA Amsterdam ZO
Nederland

 

4.2 Prioriteter

I tilfelle uoverensstemmelse mellom adidas’ Vilkår og betingelser og ethvert innhold i andre deler av Nettstedet eller i lenker, har adidas Vilkår og betingelser i dette dokumentet forrang.

4.3 Endringer i adidas’ Vilkår og betingelser

Vi forbeholder oss retten til å når som helst endre disse Vilkårene og betingelsene.

Bruken av dette Nettstedet, såvel som enhver kjøpsavtale som er inngått mellom deg og oss vil være underlagt den versjonen av adidas’ Vilkår og betingelser som gjaldt på det tidspunktet du sendte ordren via dette Nettstedet eller på den dagen du var inne på dette Nettstedet (hvis relevant).

Sjekk vennligst med jevne mellomrom hvorvidt adidas’ vilkår og betingelser er endret.

4.4 Datavern

adidas respekterer fullt og helt privatlivets fred for enhver person som går inn på og bruker Nettstedet. Der finnes detaljerte opplysninger om hvordan vi bruker informasjonskapsler, hvilken type informasjon vi samler inn, hvordan og til hvilket formål vi bruker dine opplysninger, og under hvilke omstendigheter vi videreformidler disse opplysningene til tredjeparter i vår Erklæring om personvern og Regler for bruk av informasjonskapsler, som er innarbeidet i og utgjør en del av adidas’ Vilkår og betingelser.

Ved å sende en ordre, godtar du og forstår at vi kan samle inn, bruke, lagre og behandle dine personlige data i samsvar med vår Erklæring ang. personvern.

4.5 Utskillelse

Enhver bestemmelse i adidas’ Vilkår og betingelser skal oppfattes separat og uavhengig av andre bestemmelser. Hvis en bestemmelse anses for å være ikke-gjeldende, ugyldig eller på annen måte ikke kan håndheves, skal denne bestemmelsen anses for utskilt fra de øvrige bestemmelsene, uten at dette har innflytelse på muligheten for håndhevelse av de øvrige bestemmelsene i adidas’ Vilkår og betingelser.

4.6 Underleverandørvirksomhet og tildeling

adidas forbeholder seg retten til å inngå avtaler om underleveranser, overføre, tildele eller inngå nye avtaler i forhold til samtlige eller enhver av adidas’ rettigheter og forpliktelser, forutsatt at dine rettigheter i henhold til adidas’ vilkår og betingelser ikke påvirkes. Du får ikke inngå avtale om underleveranser, tildele eller på annen måte overdra noen av dine rettigheter eller forpliktelser i henhold til adidas’ vilkår og betingelser uten skriftlig samtykke fra oss.

4.7 Hendelser utenfor rimelig kontroll

adidas kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller manglende oppfyllelse av eller overensstemmelse med våre forpliktelser i henhold til adidas’ Vilkår og betingelser når forsinkelsen eller mangelen skyldes en årsak som ligger utenfor adidas’ rimelige kontroll.

4.8 Lovvalg og jurisdiksjon

Norsk lov finner anvendelse på kjøpsavtalen og disse Vilkårene og betingene knyttet til adidas Nettstedet, med unntak av FNs Konvensjon om internasjonale kjøp av varer (CISG).

Du og adidas er herved underlagt de norske domstolenes ikke-eksklusive jurisdiksjon.

4.9 Informasjon ang. batterier

Enkelte av de produktene som selges av adidas inneholder batterier.

http://www.staging.adidas.nl/on/demandware.static/-/Sites-adidas-NL-Library/nl_NL/dwf47b9f50/crossed%20out%20wheelie%20bin%20symbol.pngBatterier og oppladbare batterier som inneholder farlige stoffer er tydelig merket med symbolet med en søppelboks som er strøket over. De kjemiske betegnelsene på de aktuelle farlige stoffene kan være anført under symbolet med søppelboksen som er strøket over. Det kan f.eks. være snakk om bly (Pb), kadmium (Cd) og kvikksølv (Hg).

Gamle batterier og oppladbare batterier får ikke avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall. Disse batteriene kan leveres inn gratis på en miljøstasjon eller i en butikk. Du kan også returnere kjøpte batterier og oppladbare batterier (uten enheter) personlig til oss etter bruk. Vennligst ikke send inn batterier med posten.

Versjon pr. august 2017

VEDLEGG 1 til adidas Nettstedet Vilkår og betingelser

Eksempel på skjema for heving av kjøp

Til

adidas Norge AS
c/o adidas Customer Service,
Returns department,

Atlas Arena, gebouw Afrika
Hoogoorddreef 9A
1101 BA Amsterdam ZO
Nederland

Skjema for opplysninger om angrerett

Den næringsdrivende fyller ut og gir skjemaet til forbrukeren. Ved korrekt utfylt skjema anses opplysningene i angrerettloven § 8 første ledd bokstav h, i og j, jf. annet ledd, gitt.

adidas Vilkår og betingelser

Disse Vilkårene og betingelsene består av følgende avsnitt: 1. Innledning; 2. Kjøpsvilkår; 3. Bruk av nettstedet og 4. Diverse, i tillegg til regler, et sett av vilkår eller et dokument som det er en lenke til her (samlet omtalt under betegnelsen «Vilkår og betingelser»).

1. INNLEDNING

http://www.adidas.no («Nettstedet») drives av eller på vegne av adidas, Atlas Arena, Africa Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam ZO, Nederland. Hvis du sender en ordre via dette Nettstedet, vil det - etter bekreftelse på at denne ordren er godtatt - bli opprettet en kjøpsavtale mellom deg og adidas Norge AS, Storgata 14, 2000 Lillestrøm, Norge som vil være underlagt disse Vilkårene og betingelsene og spesifikt av nedenstående Kjøpsvilkår (heretter samlet omtalt som «adidas /vi/oss»).

adidas AG er morselskapet i adidas Group, som omfatter adskillige tilknyttede selskaper, adidas Norge AS.

2. KJØPSVILKÅR

Vennligst les disse Kjøpsvilkårene grundig før du bestiller Produkter på nett via Nettstedet. Vær oppmerksom på at disse Kjøpsvilkårene inkluderer vilkårene som finnes på de sidene som det er oppgitt en link til i disse Kjøpsvilkårene.

2.1 Når gjelder disse Kjøpsvilkårene?

Disse Kjøpsvilkårene gjelder samtlige tilbud og avtaler som angår salg og levering av Produkter fra oss. Med andre ord erklærer du deg innforstått med disse Kjøpsvilkårene når du (i) bestiller noe via Nettstedet eller (ii) via et hvilket som helst annet nettsted som er direkte forbundet med Nettstedet eller (iii) når du aksepterer et tilbud fra oss. Det kan kun avvikes fra disse Kjøpsvilkårene hvis vi skriftlig har samtykket i dette.

2.2 Produkter

Vi har ulike typer produkter. Disse kan omfatte produkter som fullt ut er utformet av oss (“Standardprodukter”) – og produkter som selv om de er utformet av oss kan være tilpasset eller endret av deg gjennom valg av materialer og farger slik du ønsker (“Tilpassede produkter”) som sammen betegnes som ”produkter”.

Vennligst vær klar over at det i tilfelle “Limited Edition”-produkter eller Produkter som produseres i begrenset omfang kan gjelde ekstra begrensninger som f.eks. en begrensning i antall slike Produkter pr. kunde. Disse ekstra begrensningene vil bli gjort kjent for deg via nettstedet.

Alle Produkter som er vist på Nettstedet er underlagt tilgjengelighet. Det betyr at selv om vi bestreber oss på å sørge for at vårt Nettsted avspeiler tilgjengeligheten i lagerbeholdningen, kan det forekomme at et Produkt som er vist på Nettstedet ikke kan kjøpes lenger.

Mindre forskjeller i farger og andre variasjoner Produktene imellom er mulige som følge av ulike måter å utarbeide billedmateriale på, ulike skjermteknologier eller andre tekniske årsaker. adidas er ikke ansvarlig for disse variasjonene og avvikene. Det kan ikke avledes noen rettigheter av trykkfeil, produktbeskrivelser eller åpenbare feil på Nettstedet.

2.3 Krav for å kunne inngå avtale med adidas

Du må være 16 år eller eldre for å kjøpe Produkter via vårt nettsted. Hvis du er mellom 16 og 18 år, bekrefter du spesifikt at du kjøper Produktene, idet du bruker penger som du har tjent gjennom eget arbeid eller som en voksen har gitt deg til fri disposisjon.

Du kan kun bestille via Nettstedet hvis du er forbruker, ikke hvis du er forhandler.

Du garanterer at informasjonen du oppgir overfor oss i henvendelsen eller bestillingen er nøyaktig og fullstendig. 

2.4 Hvordan inngås en avtale med deg?

2.4.1 Generelle aspekter ved opprettelse av avtale

Følgende gjelder for alle produkttyper. Alt av informasjon på Nettstedet er kun en oppfordring til kjøp. Informasjonen er med andre ord ikke noe tilbud eller noen bindende avtale. Du samtykker i at din ordre er et tilbud om å kjøpe de Produktene som er oppført i din ordre.

Alle kjøpsordrer du sender er betinget av vår godkjenning. Vi har til enhver tid rett til å kontrollere en ordre på forhånd og/eller til å avvise en ordre uten å begrunne dette og uten erstatningsplikt overfor deg eller eventuelle tredjeparter. Hvis vi ikke innen ti arbeidsdager har bekreftet at vi godkjenner din ordre, er den å anses som avvist.

Vi kan etter eget skjønn velge å ikke godkjenne din ordre. Her er noen eksempler på når vi eventuelt ikke kan godkjenne din ordre:

 1. Hvis Produktet (Produktene) vises på nettstedet, men ikke eller ikke lengre er tilgjengelige
 2. Hvis vi ikke kan få godkjent din betaling
 3. Hvis det gjelder restriksjoner på forsendelse for et Produkt
 4. Hvis Produktet/Produktene som er vist på Nettstedet inneholder en (åpenbar) feil, som f.eks. gal pris eller på annen måte er ukorrekt beskrevet

Såframt vi ikke godkjenner (en del av) din ordre, har vi rett til at annullere (en del av) din ordre uten å pådra oss erstatningsansvar overfor deg eller en tredjepart. Etter å ha annullert ordren, refunderer vi naturligvis det beløpet som er betalt til oss for (den delen av) ordren som er blitt annullert.

Vi forbeholder oss retten til å annullere din ordre etter opprettelse av kjøpsavtale og dermed oppheve kjøpsavtalen av de årsakene som er anført i dette avsnitt 2.4.1. under punkt a til d ovenfor. Etter å ha annullert ordren, refunderer vi naturligvis det beløpet som er betalt til oss for (den delen av) ordren som er blitt annullert.

adidas har rett til og forbeholder sig sin fulle rett til å avvise alle bestillinger som adidas vet eller med rimelighet har mistanke om er sendt ved hjelp av eller involvering av en eller annen programvare, robot, crawler, spider eller gjennom andre automatiserte midler eller annen automatisert enhet.

2.4.2 Særlige aspekter ved opprettelse av avtale i forbindelse med Standardprodukter

Etter at du har sendt din ordre, vil vi sende en e-post med bekreftelse på ordren med ditt ordrenummer og nærmere opplysninger om de Standardproduktene du har bestilt hos oss og nærmere opplysninger om en eventuell kurertjeneste. Godkjennelse av din ordre og opprettelse av en kjøpsavtale for Standardprodukter mellom deg og oss vil ikke skje med mindre og før:

 1. Du mottar en e-post fra oss som bekrefter at Standardproduktene er sendt fra vårt lager; eller
 2. Du har mottatt en bekreftelse fra fraktfirmaet om at Standardproduktene er klare til avhenting dersom du har valgt å hente Standardproduktet/-produktene i en på et fraktkontor eller fraktfirmaet har lagret Standardproduktene på et oppsamlingssted for avhenting; eller
 3. Du har mottatt en bekreftelse fra oss om at Standardproduktene er klar til henting i den valgte adidas -butikken, såframt du har valgt å hente de Standardproduktene du har bestilt og betalt for dem via Nettstedet i en adidas -butikk (Click & Collect).

Vennligst vær klar over at Click & Collect-funksjonen, som er tilgjengelig på Nettstedet i ditt land eventuelt ikke omfatter muligheten for deg å bestille og betale for Standardproduktet på Nettstedet (som beskrevet under punkt 2.4.2 c), men istedenfor gir deg mulighet for å reservere et Standardprodukt på Nettstedet og deretter kjøpe og dermed betale for det lokalt i en adidas -butikk. Denne Click & Collect-reservasjonen er kun mulig i utvalgte adidas -butikker som er angitt under utsjekkingsprosessen på Nettstedet. Dersom du kjøper det produktet du har reservert, inngår du en kjøpsavtale med den lokale adidas -forhandleren du velger. Det vil si at du kun kan returnere Standardproduktet (Standardproduktene) til den samme butikken som du kjøpte produktet i og er underlagt denne butikkens regler mht. retur av varer. Derfor finner avsnittene 2.13, 2.14 og 2.15 nedenfor ikke anvendelse, ettersom de kun gjelder retur av Standardprodukter som er kjøpt via Nettstedet.

2.4.3 Særlige aspekter ved opprettelse av avtale i forbindelse med Tilpassede produkter

Når du har sendt en ordre om kjøp av Tilpassede produkter (herunder mi adidas -produkter), vil vi sende en e-post med ordrebekreftelse til deg. Med unntak av de tilfeller der bestemmelsene i avsnitt 2.4.1 gjelder, vil godkjennelse av din ordre og opprettelse av en kjøpsavtale for de Tilpassede produktene mellom deg og oss skje når du har mottatt e-posten med ordrebekreftelsen.

2.5 Eiendomsforbehold

Alle Produkter vil forbli adidas eiendom til du fullt ut har gjort opp for ethvert beløp du skylder oss i henhold til enhver avtale, herunder betaling av kostnader, og det også for tidligere eller senere leveranser eller delleveranser. Du får ikke selge, avhende eller legge begrensninger/hindringer for noe Produkt før eierskapet til det fullt og helt er overdratt deg.

2.6 Stell av produkter

Vi gjør deg oppmerksom på de anvisningene ang. vask og stell som er trykt på merkelappene på Produktene. Vi er ikke ansvarlige for skade som følge av ukorrekt håndtering av Produktene, herunder håndtering i strid med anvisningene.

2.7 Annullering av ordrer

Uten hensyn til din rett til å heve kjøpet er det under begrensede omstendigheter mulig å annullere din ordre når det gjelder Standardprodukter. Vennligst se avsnittet Hjelp på Nettstedet for mer informasjon.

2.8 Pris

De oppgitte prisene inkluderer moms. Priser er angitt i norske kroner (NOK). adidas forbeholder seg retten til å foreta pris- og produktendringer før du sender inn en ordre.

Vi forbeholder oss retten til å når som helst endre, begrense eller bringe til opphør ethvert spesialtilbud eller enhver rabatt.

Vi kan belaste deg for leveringskostnader. Forsendelseskostnadene varierer for hvert Produkt og hver leveringstype. For ytterligere opplysninger, se punkt 2.12 eller gå til avsnittet Levering på Nettstedet. Alle leveringskostnader vil bli krevet opp separat, nærmere angitt og lagt til ordrens samlede beløp.

2.9 Betalingsformer

Vennligst se på Nettsiden for nærmere informasjon om tilgjengelige betalingsformer.

adidas forbeholder seg retten til å foreta en individuell kredittvurdering for hver ordre i overensstemmelse med adidas’ Erklæring om beskyttelse av personlige data. Avhengig av resultatet av denne vurderingen, forbeholder adidas seg retten til å avvise visse betalingsformer.

2.10 Fakturering

I de tilfellene hvor vi velger, eller i henhold til gjeldende lov skal velge å utstede eller gjøre en faktura tilgjengelig, forbeholder vi oss retten til å utstede eller gjøre elektroniske fakturaer tilgjengelige for deg, og du erklærer deg innforstått med denne formen for fakturering.

2.11 Særlige aspekter ved Tilpassede produkter 

Du kan føye til din egen tekst hvis du ønsker å skreddersy ditt Tilpassede produkt eller gjøre det personlig. Du kan føye til ditt navn, velge en spiller og et nummer eller være akkurat så kreativ som du selv vil. Vi ber deg imidlertid sørge for at dine tilpasninger er sømmelige. Vi forbeholder oss retten til å ikke imøtekomme ønsker om upassende ord og vendinger og anvendelse av varemerker. Husk også at vårt system ikke støtter visse spesialtegn.

Vi ber deg vennligst ikke bruke, laste opp, sende, kopiere eller på annen måte offentliggjøre navn, ord eller setninger som faller inn under én av kategoriene nedenfor:

 1. Består av eller inneholder navnet på et produkt, en tjeneste, et selskap, en organisasjon eller et arrangement som tilhører andre
 2. Består av eller inneholder en berømt (levende eller død) persons navn eller kallenavn
 3. Krenker eller kan krenke en tredjepersons varemerker eller øvrige intellektuelle eiendomsretter
 4. Er truende, ansporer til vold, baktaler, er obskøne, diskriminerende, provoserende, seksuelt eksplisitte eller på annen måte rettsstridige; og/eller
 5. I andre henseender er uakseptable for adidas etter adidas’ eget skjønn.

adidas forbeholder seg retten til å avvise tilpasninger, navn, ord eller setninger (eller kombinasjoner av slike) som faller inn under én av kategoriene ovenfor. Dette vil medføre at ordren annulleres. Dessuten har adidas rett til å kreve en erstatning som svarer til verdien av Produktene som er bestilt.

Vennligst vær klar over at du ved å sende inn en ordre om Tilpassede produkter godtar å:

 1. Erklære eller garantere at alle navn, ord eller setninger som du laster opp, sender, kopierer eller på annen måte offentliggjør på ditt Tilpassede produkt ikke falder inn under én av kategoriene ovenfor;
 2. Samtykker i å kompensere adidas og foretakets tilknyttede selskaper og holde adidas og foretakets tilknyttede selskaper frie for alle kostnader, utgifter, skader, tap og forpliktelser som skulle påløpe adidas eller som adidas eller foretakets tilknyttede selskaper skulle lide som følge av bruk av navn, ord eller setninger som brukes, lastes opp, sendes inn, kopieres eller på annen måte offentliggjøres av deg (inkludert bruk på ditt Tilpassede produkt)
 3. Tildele adidas og dets tilknyttede selskaper en ikke-eksklusiv, ugjenkallelig, avgiftsfri, verdensomspennende rett som fullt ut er underlisensierbar til å bruke, framstille, videreformidle og endre navn, ord eller setninger som er sendt inn av deg med det formålet å fullbyrde din ordre; og/eller
 4. I den grad bestillingen involverer Tilpassede produkter, vil du ikke få noen avkjølingsperiode, tilbakekallingsrett, returrett eller rett til å heve kjøpet (§ 6:230p under f, første ledd i nederlandsk sivilrett).

2.12 Levering

Vi vil levere til den adressen som oppgis av deg i Norge. Vi kan kun levere til en hjemme- eller kontoradresse eller et fraktfirmas avhentingssted, eller hvis du har valgt å hente Produktene i en an adidas -butikk, til den aktuelle adidas -butikkens adresse. Vi vil overfor deg bekrefte dette ved å sende en e-post der vi informerer deg om at Produktene er klare til å hentes. Hvis et forsøk på levering ikke lykkes, godtar du at fraktfirmaet vi har engasjert for leveransen også kan levere Produktene til en nærliggende adresse eller et oppsamlingssted, og etter det anser adidas å ha oppfylt sin forpliktelse til å levere Produktene. Kureren gir deg beskjed om levering til naboens adresse/en adresse i nærheten av din bopel eller avhentningssted.

Leveringer vil skje på hverdager som ikke er helligdager i ditt land eller innenfor det området hvor vårt lager ligger. Vær derfor oppmerksom på eventuelle helligdager, inkludert eventuelle nasjonale og/eller regionale helligdager i ditt hjemland og i byen Rieste Tyskland. Levering vil skje på hverdager som ikke er en helligdag i ditt land. Vennligst vær klar over at offentlige helligdager varierer fra land til land og fra år til år.

For nærmere opplysninger om leveringstider, vennligst sjekk spesifikasjonene for de ulike leveringsformene i vårt Nettsteds avsnitt Levering. Leveringsfristene er veiledende og derfor kan de ikke anses som nøyaktige leveringsfrister. Det faktum at en leveringsfrist er overskredet gir deg ikke rett til erstatning. Til tross for dette, kan vi, etter eget skjønn, betale deg tilbake den fulle kostnaden for Ekspresslevering i det usannsynlige tilfellet at en Ekspresslevering er forsinket. Vennligst vær klar over at det gjelder andre leveringsfrister for Tilpassede produkter. Dette vil si at det vil ta lengre tid å levere alt av Standardprodukter og Tilpassede produkter som din ordre består av. Vi vil imidlertid få understreke at mi adidas -Tilpassede produkter vil bli levert separat fra samtlige andre Produkter du måtte ha bestilt, og levering av dette tar opptil ca. 4-6 uker.

adidas har innenfor rimelighetens grenser rett til å dele opp leveranser, slik at du hurtigst mulig mottar de produktene du har bestilt. Der er ingen ekstra kostnader knyttet til slike oppdelte leveranser. Hvis du retter en forespørsel til oss om å levere ordren som delleveranser, vil vi imidlertid kunne pålegge deg å betale for ekstra leveringskostnader. Hver delordre vil utgjøre en separat kjøpsavtale. Hvis vi leverer en del for sent, eller hvis noe er galt med en delordre, gir det deg ikke rett til å annullere en annen delordre.

Hvis det usannsynlige skulle skje at vi, etter å ha inngått en kjøpsavtale, ikke kan, ikke kunne eller ikke lengre kan levere (en del av) din ordre og ikke er ansvarlig for denne situasjonen, har vi rett til å si opp kjøpsavtalen. Vi vil naturligvis straks underrette deg om dette og refundere enhver betaling som er gjennomført.

2.13 Regler for retur og rett til å heve kjøpet

Se avsnittet Retur på Nettstedet for praktisk informasjon og instruksjoner ang. retur av Standardprodukter.

Dersom du har rett til å trekke deg fra en kjøpsavtale inngått med oss (og dermed returnere ditt (dine) Standardprodukt(er) i overensstemmelse med avsnitt 2.14 eller 2.15), gjelder følgende betingelser.

Meddelelse om rett til å heve kjøpet og retur av produkter

For å benytte deg av din rett til å heve et kjøp, må du informere oss (adidas Norge AS, c/o PostNord Fulfillment AS, Haraldrudveien 11, 581 Oslo) ved å formulere en tydelig erklæring (f.eks. i form av et brev sendt med posten, en faks eller en e-post) der du hevder din beslutning om å heve kjøpsavtalen. Du kan benytte den malen for et skjema for heving av kjøpet som er lagt ved som Vedlegg 1 til disse Vilkårene og betingelsene, men dette er ikke obligatorisk. Du kan også heve kjøpsavtalen ved å fylle ut det utførlige skjemaet for heving av kjøpet på vårt nettsted på https://www.contactus.adidas.com/EMEA/ContactUs?country=NO&brand=adidas&language=no. Benytter du deg av denne muligheten, vil annulleringen av din ordre straks bli bekreftet via e-post.

For å kunne overholde fristen for perioden du har rett til å heve kjøpet som spesifisert i avsnittene 2.14 og 2.15, vil du måtte informere oss om at du benytter deg av din rett til å heve kjøpet innen perioden du har rett til å heve kjøpet utløper.

Standardproduktet skal returneres (idet du følger instruksjonene på Nettstedet) til:

c/o PostNord Fulfillment AS

Haraldrudveien 11

0581 Oslo

Den enkleste og av oss foretrukne måte at returnere dine produkter på er å følge trinnene i avsnittet Retur på Nettstedet, for på denne måten blir både produktene returnert, samtidig som vi blir informert om at du ønsker å si opp kjøpsavtalen. 

Hvis du returnerer dine Produkter ved å følge instruksjonene ovenfor, skal vi bære kostnadene i forbindelse med retur av Produktene. I enkelte tilfeller kan du be fraktfirmaet om å hente pakken for retur, men dette vil kunne medføre ytterligere omkostninger for deg som fraktfirmaet vil kreve deg for. Du kan finne hva dette pr. idag koster ekstra på Nettstedet. Returforsendelser som ikke er i overensstemmelse med de ovenfor angitte instruksjonene skjer for din egen risiko og regning.

Vi vil sende deg en e-post når vi har mottatt og behandlet de(t) returnerte Produktet (Produktene).

Vennligst vær klar over at særlige regler gjelder for Tilpassede produkter, siden disse er spesiallaget for deg. Det vil si at (uten at dette påvirker dine lovfestede rettigheter) vi ikke kan akseptere retur av disse produktene under den Frivillige returgarantien, med mindre det er fabrikasjonsfeil knyttet til dem. 

2.14 Lovfestet rett til å heve kjøpet

Du har rett til å annullere din ordre innen det har gått fjorten (14) dager uten å oppgi noen årsak til dette.

Perioden du har rett til å heve ditt kjøp er på fjorten (14) dager fra den dagen du eller en tredjepart du har oppgitt og som ikke er fraktfirmaet har mottatt Produktene, eller i tilfelle din ordre har omfattet flere Produkter som leveres separat, levering av de(t) siste Produktet (Produktene) som din bestilling består av (“Periode med rett til å heve kjøpet”).

For å kunne overholde fristen for perioden du har rett til å heve kjøpet, vil du måtte informere oss om at du benytter deg av din rett til å heve kjøpet innen perioden du har rett til å heve kjøpet utløper.

Du må returnere eller avlevere Produktene umiddelbart etterpå, men under ingen omstendigheter senere enn fjorten (14) dager regnet fra den datoen du informerte oss om at du ønsker at trekke deg fra kjøpsavtalen, i overensstemmelse med Reglene for retur og rett til å heve kjøpet i avsnitt 2.13, samt i egnet emballasje. Fristen anses for å være overholdt hvis du har sendt produktene innen fristen utløper.

Hvis du hever en kjøpsavtale i Perioden du har rett til å heve avtalen i overensstemmelse med våre Regler ang. retur (avsnitt 2.13) og dette avsnittet, 2.14, vil vi refundere alle betalinger mottatt fra deg, inklusive leveringskostnader (på den betingelse at de(t) returnerte Standardproduktet (Standardproduktene) utgjør hele ordren og med unntak av kostnader i forbindelse med det faktum at du har valgt en annen leveringsmetode som avviker fra den billigst mulige standardleveringsmåten som vi tilbyr, såframt tilgjengelig) senest innen fjorten (14) dager fra den datoen da vi mottok din meddelelse om å heve denne avtalen. Tilbakebetalingen skjer på samme måte som du selv har benyttet til den opprinnelige pengeoverføringen, med mindre vi avtaler en annen måte med deg; du vil ikke under noen omstendigheter bli krevet for gebyrer for denne tilbakebetalingen. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å holde tilbakebetalingen tilbake til vi har mottatt de returnerte Produktene eller til du beviselig har returnert Produktene, uansett hvilket av disse to mulighetene som inntreffer først.

Du vil utelukkende bli pålagt å betale for verdiforringelse av Produktene, såframt denne verdiforringelsen anses å være en følge av ukorrekt behandling/håndtering av Produktene fra din side, Produktenes bruk, karakteristikk og funksjonalitet tatt i betraktning.

Unntak fra din rett til å heve kjøpet

Du har ikke anledning til å benytte din rett til å heve kjøpet, verken i henhold til avsnitt 2.14 eller avsnitt 2.15, ved avtaler om:

Levering av produkter som er framstilt etter dine egne spesifikasjoner eller åpenbart er skreddersydd dine individuelle behov (Tilpassede produkter); og/eller

Levering av Produkter som ikke er egnet til retur av helse- eller hygienemessige årsaker eller hvor en forsegling er fjernet etter levering.

2.15 Frivillig returgaranti ut over din rett til å heve kjøpet som er fastsatt gjennom lov

Ut over og uten innskrenkelse av din rett til å heve kjøpet i henhold til avsnitt 2.14 (og alle andre gjeldende lovbestemte rettigheter), gir vi deg en ekstra Frivillig returgaranti. Denne gir deg rett til at heve kjøpsavtalen uten å måtte oppgi årsak i ytterligere 16 dager etter utløp av Fristen for å heve kjøpet, slik at returperioden er på i alt 30 dager (“Frivillig returperiode”), som en kontraktmessig rett til å heve kjøpet for et Standardprodukt.

Vennligst merk at den frivillige returperioden ikke gjelder standardprodukter som anses å være hype-produkter. Hype-produkter inkluderer, men er ikke begrenset til Yeezy. Da du bestilte disse hype-produktene informerte vi deg om at det gjaldt en angrefrist på 14 dager.

Vi tilbyr denne Frivillige returgarantien innen perioden for frivillig retur, som er underlagt våre Regler ang. retur- og rett til å heve kjøpet (avsnitt 2.13) og følgende betingelser.

Standardproduktet/-produktene får ikke ha blitt brukt eller skadet ut over alminnelig bruk til inspeksjon og skal returneres i originalemballasjen. Retur av klesplagg kan kun aksepteres hvis originaletiketten ikke er fjernet (ingenting av det som er nevnt ovenfor påvirker dine lovbestemte rettigheter, og da særlig dine garantirettigheter og din angrerett i henhold til avsnitt 2.14).

Vi skal have mottatt det Standardproduktet (de Standardproduktene), du returnerer innen utløpet av perioden for frivillig retur.

Vi forbeholder oss retten til å avvise returen og gir ingen kompensasjon under denne Frivillige returgarantien for returnerte Standardprodukter som ikke oppfyller disse betingelsene.

Hvis du hever en kjøpsavtale i perioden for frivillig retur, i overensstemmelse med våre Regler ang. retur (avsnitt 2.13) og dette avsnittet, 2.15, vil vi refundere alle betalinger mottatt fra deg, inklusive leveringskostnader (på den betingelse at de(t) returnerte Standardproduktet (Standardproduktene) utgjør hele ordren og med unntak av kostnader i forbindelse med det faktum at du har valgt en annen leveringsmetode som avviker fra den billigst mulige standardleveringsmåten som vi tilbyr, såframt tilgjengelig) senest innen fjorten (14) dager fra den datoen da vi mottok Standardproduktet (Standardproduktene). Tilbakebetalingen skjer på samme måte som du selv har benyttet til den opprinnelige pengeoverføringen; du vil ikke under noen omstendigheter bli krevet for gebyrer for denne tilbakebetalingen.

2.16 Retur av Tilpassede produkter

Som forklart i avsnitt 2.13, kan vi, ettersom Tilpassede produkter (inkl. mi adidas - produkter) er laget spesielt for deg, ikke godta retur av Tilpassede produkter, unntatt i tilfelle fabrikasjonsfeil. Hvis ditt Tilpassede produkt er defekt, bes du vennligst kontakte oss her for anvisninger ang. retur.

2.17 Regler for bytting

Vi bytter ikke Produkter. Hvis du ønsker å bytte et Produkt, vil du måtte returnere det du har kjøpt for å få ditt kjøp refundert og sende en ny ordre. Det er kun mulig at få beløp refundert ved retur når returen skjer i henhold til våre Regler for retur og heving av kjøp, som er fastsatt i avsnitt 2.13.

2.18 Skadede eller defekte produkter

Kvalitet er helt avgjørende for adidas. Vi tester grundig alle våre Produkter under reelle forhold for å sikre at de fullt ut er i stand til at tåle den bruken de er utformet og laget for. Våre produkter er ytterst sjeldent skadet eller defekte. adidas er rettslig forpliktet til å sikre at våre Produkter er i overensstemmelse med kjøpsavtalen.

Returnerte produkter undersøkes av adidas’ Kvalitetssikringsavdeling og refunderes såframt skaden er en følge av en fabrikasjonsfeil eller et avvik fra spesifiseringene for fabrikasjon. Vi forplikter oss til å fullt ut refundere kostnadene knyttet til ethvert defekt Produkt.

Hvis problemet skyldes andre årsaker enn materialkvaliteten eller prosedyren med å sette produktet sammen, returneres Originalproduktet til deg. Vi refunderer ikke Produkter som er:

 • Skaffet fra en annen kilde enn Nettstedet
 • Skadet som følge av feil bruk eller forsømmelse (f.eks. eksponering for kjemikalier, kaustiske stoffer, åpen ild, høy varme, en skarp gjenstand m.v.); og/eller
 • Skadet som følge av feil bruk eller andre aktiviteter end det tilsiktede formålet (f.eks. bruk av løpesko som banesko eller turstøvler som arbeidsstøvler m.v.).

Vennligst vær klar over at den forventede levetiden for et hvilket som helst Produkt avhenger av den som bruker Produktet, bruksvilkårene og brukerens karakteristiske slitemønstre. Produkter fra oss som er skadet gjennom alminnelig slitasje eller som har overskredet produktets rimelige levetid, byttes ikke.

Vårt kundeservice-team står klart til å hjelpe deg. Nøl ikke med å kontakte oss med dine spørsmål og kommentarer. Kontakt oss her.

3. BRUK AV NETTSTEDET

Vennligst les disse Vilkårene og betingelsene for bruk av nettstedet (“Bruk av nettstedet - vilkår og betingelser”) nøye før du bruker Nettstedet og alt av adidas -Innhold på nettsteder for sosiale medier, inkl., men ikke begrenset til Facebook og Twitter (samlet betegnet som “Nettstedet”). Disse Vilkårene og betingelsene for bruk av Nettstedet gjelder for alle besøk og bruk av Nettstedet, samt Innholdet (som definert nedenfor), informasjon, anbefalinger, produkter og tjenester som tilbys deg på eller via Nettstedet. Ved å gå inn på og bruke Nettstedet, gir du ditt samtykke til disse Vilkårene og betingelsene for bruk av Nettstedet i sin helhet, i tillegg til enhver annen lov eller regel som gjelder Nettstedet og Internett. Hvis du ikke godtar å være bundet av disse vilkårene og betingelsene for bruk av Nettstedet, ber vi deg forlate Nettstedet omgående.

3.1 Nettstedets innhold

Hele innholdet som figurerer eller vises på Nettstedet, herunder, men ikke begrenset til, tekst, grafikk, fotografier, bilder, levende bilder, lyd og illustrasjoner og programvare («Innhold») eies av adidas AG, foretakets tilknyttede selskaper, dets lisensgivere eller innholdstilbydere. Alle elementer ved Nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, den generelle utformingen og Innholdet, kan være beskyttet av opphavsrett, moralske rettigheter, samt rettigheter knyttet til database, varemerker og andre lover som gjelder immaterielle åndsverksrettigheter. Unntatt dersom det er uttrykkelig tillatt i henhold til denne eller en annen avtale med adidas, får ingen del og intet element på Nettstedet eller dets Innhold kopieres eller overføres på nytt på noen måte. Nettstedet, dets Innhold og alle relaterte rettigheter skal forbli adidas AGs, foretakets tilknyttede selskapers eller dets lisensgiveres eksklusive eiendom, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Alle slike rettigheter er forbeholdt.

3.2 Opphavsrett og varemerker

Opphavsretten til alt av innhold er og forblir eid av adidas AG, foretakets tilknyttede selskaper eller dets lisensgivere, alt etter hva som gjelder. Bortsett fra hva som ellers måtte være angitt i spesifikke dokumenter på Nettstedet, har du kun tillatelse til å se, spille av, skrive ut og laste ned innhold på Nettstedet til personlige formål, for å skaffe deg informasjon og til ikke-kommersielle formål. Du får ikke endre noe materiale, og du får ikke kopiere, distribuere, videreformidle, vise, presentere, gjengi, offentliggjøre, gi lisens til, utarbeide fra, overføre eller selge noe av Innholdet. Du får ikke gjenbruke noe Innhold uten først å ha innhentet samtykke fra adidas. Til disse vilkårenes formål er bruk av noe som helst slikt Innhold på et annet Nettsted eller i et datanettverksmiljø forbudt. Du vil ikke fjerne noen opphavsrett, varemerker eller andre merknader ang. eiendom fra Innhold som finnes på Nettstedet.

Hvis du laster ned programvare (inkludert, men ikke begrenset til, skjermsparere, apper til smarttelefoner, ikoner, videoer og bakgrunnsbilder) fra Nettstedet, vil programvaren, inkludert alt av filer og bilder innlemmet i eller generert av programvaren, samt data som følger med programvaren (samlet betegnet som «Programvaren») være lisensiert til deg av adidas. adidas overfører ikke eiendomsretten til Programvaren til deg. Du eier mediet som Programvaren er registrert på, men adidas beholder helt og fullt eiendomsretten til Programvaren og alle åndsrettigheter knyttet til denne. Du får ikke redistribuere, selge, dekompilere, foreta reverse engineering adskille eller på annen måte redusere Programvaren til en lesbar form.

Samtlige adidas Groups varemerker, servicemerker og handelsnavn som er brukt på adidas Groups produkter, emballasje og/eller på Nettstedet, uansett om de er registrert eller ikke (betegnet som «Varemerker») forblir adidas AGs, gruppens tilknyttede selskapers eller lisensgiveres (uansett hva som gjelder) eksklusive eiendom og er beskyttet gjennom gjeldende varemerkelover og avtaler. Du får ikke bruke, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, poste, overføre, distribuere eller endre noen av Varemerkene på noen måte, inkludert i reklame eller PR knyttet til distribusjon av materialer på Nettstedet uten adidas’ skriftlige samtykke på forhånd. Bruk av noen av Varemerkene på et hvilket som helst annet Nettsted eller i et datanettverksmiljø, for eksempel lagring eller reproduksjon av (en del av) Nettstedet på et eksternt Nettsted eller opprettelse av lenker, hypertekst, koblinger eller dype koblinger mellom Nettstedet og andre nettsteder, er forbudt uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra adidas.

3.3 Ansvarsfraskrivelse

Nettstedet og dets innhold er kostnadsfritt og stilles til rådighet «som det er» og uten noen form for garantier. Informasjonen på Nettstedet er kun til generell informasjon, og representerer ingen råd.

adidas representerer ikke og garanterer ikke at informasjonen og/eller fasilitetene Nettstedet inneholder er nøyaktige, komplette eller aktuelle, eller at Nettstedet eller serveren som gjør Nettstedet tilgjengelig, er fri for virus eller andre skadelige komponenter. Dessuten vil ikke adidas sørge for spesifikk IT-infrastruktur eller tilkobling. Derfor kan ikke adidas representere eller garantere at Nettstedet vil fungere uavbrutt eller være feilfritt. adidas gir ingen garantier eller representasjoner angående bruken av Innholdet på Nettsiden med hensyn til dets korrekthet, nøyaktighet, tilstrekkelighet, brukbarhet, aktualitet, pålitelighet eller på noen annen måte, i hvert tilfelle i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov.

3.4 Ansvarsbegrensning

Din bruk av Nettstedet skjer på din egen risiko. Verken adidas eller noen av foretakets ansatte, overordnede, styremedlemmer eller noen av foretakets salgsagenter eller andre parter som er involvert i å skape, produsere eller levere Nettstedet vil være ansvarlig for direkte, indirekte, spesielle skader, følgeskader eller andre skader som skyldes bruk av, eller manglende evne til å bruke Innholdet på Nettsiden, inkludert skader forårsaket av virus eller feil eller ufullstendig informasjon på Nettstedet eller informasjon som gjelder produktenes ytelse eller på annen måte som følge av eller i forbindelse med disse Vilkårene og betingelsene for bruk av Nettstedet , selv om adidas har blitt informert om muligheten for slike skader.

3.5 Lenker til tredjeparter

For din bekvemmelighets skyld og for å forbedre brukeropplevelsen av Nettstedet, kan det inneholde lenker til hjemmesider eller fra tid til annen omdirigere deg til nettsider som eies og kontrolleres av tredjeparter. Disse lenkene tar deg bort fra adidas’ tjenester og bort fra Nettstedet og ligger utenfor adidas’ kontroll. Dette inkluderer lenker til partnere som kan bruke Varemerker som en del av en sammerkingsavtale. Nettstedene du kan lenke til for å se deres egne vilkår og betingelser, samt regler ang. personvern. adidas er ikke ansvarlig og kan ikke holdes ansvarlig for disse Nettstedenes innhold og virksomhet. Derfor er besøk du måtte foreta på disse Nettstedene fullstendig for egen risiko.

Vær oppmerksom på at disse andre Nettstedene kan sende sine egne informasjonskapsler til brukere, samle inn data eller be om personlig informasjon, og du anbefales derfor å sjekke vilkårene for bruk og/eller regler for personvern på disse Nettstedene før du bruker dem.

3.6 Misbruk av Nettstedet

Det er forbudt for deg å bruke Nettstedet til å legge inn eller overføre Brukergenerert innhold (som definert nedenfor) som krenker eller kan være i strid med tredjeparts immaterielle rettigheter mht. åndsverk eller som er truende, falskt, villedende, oppviglende, ærekrenkende, krenker personvernregler, er uanstendig, pornografisk, misbruk, diskriminering, ulovlig eller som kan utgjøre eller oppmuntre til en handling som anses som et lovbrudd, bryter mot noen parts rettigheter, eller som ellers kan føre til sivilt erstatningsansvar eller krenkelse av lov. adidas kan nekte deg tilgang til Nettsiden når som helst etter eget skjønn, og dette skal omfatte situasjoner der adidas mener at din bruk av Nettstedet er i strid med noen av disse Vilkårene og betingelsene for bruk av Nettstedet og/eller gjeldende lover.

Det er også forbudt å bruke nettstedet til å annonsere eller komme med oppfordringer o.l. til kjøp.

Du må ikke bruke noen programvare, crawler, spider, søkerobot, page scraper eller noen andre automatiserte midler eller noen annen automatisert enhet til å a) skaffe deg adgang til, kopiere, påvirke eller kontrollere noen deler av Nettstedet eller dets innhold eller omgå Nettstedets struktur eller presentasjon eller noe av dets innhold eller til å (b) foreta inngrep i Nettstedets drift eller noen transaksjon, som finner sted på Nettstedet eller til å foreta inngrep i eller påvirke noens bruk av Nettstedet eller til å legge til rette for tredjepersoner å kjøpe produkter via Nettstedet.

Gjøre forsøk på at oppnå uautorisert adgang til noen del av eller funksjon ved Nettstedet eller noe annet systemer som er tilknyttet Nettstedet via hacking, password mining eller andre ulovlige eller uautoriserte midler.

3.7 Brukergenerert innhold

Alle meninger, merknader, kommentarer, bilder, grafikk, fotografier, lenker, spørsmål, forslag, informasjon, videoer og annet materiale (inkludert din tilpasning av Tilpassede produkter) som du eller andre brukere av Nettstedet poster til Nettstedet eller overfører via Nettstedet («Brukergenerert Innhold») vil bli ansett som ikke-konfidensielt og ikke-proprietært. I henhold til dette skal adidas ha ikke-eksklusiv, kostnadsfri rett (lisens) til å bruke, kopiere, distribuere og videreformidle til tredjeparter ethvert Brukergenerert Innhold for ethvert formål, på ethvert medium og over hele verden. Du anerkjenner og samtykker i at adidas kun opptrer som en passiv kanal for distribusjon av Brukergenerert innhold og ikke er ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for innholdet eller nøyaktigheten til det Brukergenererte innholdet. adidas skal ikke kontinuerlig overvåke Brukergenerert innhold publisert av deg eller moderere mellom brukere, og adidas skal heller ikke være forpliktet til å gjøre det. Uten begrensninger i det generelle som er nevnt overfor, anerkjenner du og samtykker i at eventuelle merknader, meninger, kommentarer, forslag og annen informasjon som er uttrykt eller inkludert i Brukergenerert innhold, ikke nødvendigvis representerer adidas’. Enhver bruk av deg av Brukergenerert innhold foregår helt på egen risiko. Du representerer og garanterer at ethvert Brukergenerert innhold som er postet eller overført av deg er ditt egne originale og ikke kopierer noen tredjeparts arbeid eller på annen måte krenker tredjeparts rettigheter mht. åndsverk, rettigheter knyttet til personvern eller personrettigheter og ikke inneholder noen ærekrenkende eller nedsettende uttalelser. Videre representerer og garanterer du at du har kapasitet til å gi lisens som angitt i dette avsnittet. Du samtykker i å kompensere adidas og foretakets tilknyttede selskaper og holde dem frie for alle kostnader, utgifter, skader, tap og forpliktelser som måtte påføres adidas og foretakets tilknyttede selskaper eller som de måtte lide som følge av et hvilket som helst Brukergenerert innhold postet eller overført av deg eller som følge av din øvrige bruk av Nettstedet.

adidas forbeholder seg retten til å helt etter eget skjønn blokkere eller fjerne (i sin helhet eller delvis) et hvilket som helst Brukergenerert innhold postet eller overført av deg og som adidas mener ikke er i samsvar med disse Vilkårene og betingelsene for bruk av Nettstedet (inkludert materiale som krenker eller kan være i strid med tredjeparts immaterielle rettigheter mht. åndsvern, personvernrettigheter eller personrettigheter) eller som ellers er uakseptabelt for adidas.

Du samtykker i å omgående gi adidas skriftlig beskjed (vennligst se Hvordan kontakte oss nedenfor for kontaktinformasjon) om Brukergenerert innhold (eller annet Innhold) som bryter med disse Vilkårene og betingelsene for bruk av Nettstedet. Du samtykker i å gi adidas tilstrekkelig med informasjon til å gjøre adidas i stand til å undersøke hvorvidt slikt Brukergenerert innhold (eller annet Innhold) bryter med disse Vilkårene og betingelsene for bruk av Nettstedet. adidas samtykker i å i godt tro gjøre forsøk på å undersøke en slik klage og skal iverksette slike tiltak som adidas fatter vedtak om, basert på sitt eget skjønn. adidas garanterer imidlertid ikke og representerer ikke at foretaket vil blokkere eller fjerne (helt eller delvis) slik Brukergenerert innhold eller annet Innhold.

3.8 Ikke-forespurte ideer

adidas opprettholder sine regler om ikke å vurdere eller akseptere noen ikke-forespurte innleveringer av ideer, oppfinnelser, design og/eller andre materialer relatert til adidas’ virksomhet (inkludert, men ikke begrenset til fottøy, klær, sportsartikler og tjenester), enten det er snakk om tekster, bilder, lyder, programvare, informasjon eller annet («Materialet») fra personer utenfor adidas. Du bør derfor ikke poste noe Materiale på Nettsiden eller sende disse til adidas via e-post eller på annen måte.


4. DIVERSE


4.1 Hvordan kan du kontakte oss?

Hvis du har spørsmål eller kommentarer ang. Nettstedet eller adidas’ Vilkår og betingelser eller i det usannsynlige tilfelle at du ønsker å klage, vennligst ikke nøl med å kontakte vår Kundeservice ved å klikke her.

Du kan også skrive til oss til følgende adresse:

Customer Service

Atlas Arena, gebouw Afrika
Hoogoorddreef 9A
1101 BA Amsterdam ZO
Nederland

 

4.2 Prioriteter

I tilfelle uoverensstemmelse mellom adidas’ Vilkår og betingelser og ethvert innhold i andre deler av Nettstedet eller i lenker, har adidas Vilkår og betingelser i dette dokumentet forrang.

4.3 Endringer i adidas’ Vilkår og betingelser

Vi forbeholder oss retten til å når som helst endre disse Vilkårene og betingelsene.

Bruken av dette Nettstedet, såvel som enhver kjøpsavtale som er inngått mellom deg og oss vil være underlagt den versjonen av adidas’ Vilkår og betingelser som gjaldt på det tidspunktet du sendte ordren via dette Nettstedet eller på den dagen du var inne på dette Nettstedet (hvis relevant).

Sjekk vennligst med jevne mellomrom hvorvidt adidas’ vilkår og betingelser er endret.

4.4 Datavern

adidas respekterer fullt og helt privatlivets fred for enhver person som går inn på og bruker Nettstedet. Der finnes detaljerte opplysninger om hvordan vi bruker informasjonskapsler, hvilken type informasjon vi samler inn, hvordan og til hvilket formål vi bruker dine opplysninger, og under hvilke omstendigheter vi videreformidler disse opplysningene til tredjeparter i vår Erklæring om personvern og Regler for bruk av informasjonskapsler, som er innarbeidet i og utgjør en del av adidas’ Vilkår og betingelser.

Ved å sende en ordre, godtar du og forstår at vi kan samle inn, bruke, lagre og behandle dine personlige data i samsvar med vår Erklæring ang. personvern.

4.5 Utskillelse

Enhver bestemmelse i adidas’ Vilkår og betingelser skal oppfattes separat og uavhengig av andre bestemmelser. Hvis en bestemmelse anses for å være ikke-gjeldende, ugyldig eller på annen måte ikke kan håndheves, skal denne bestemmelsen anses for utskilt fra de øvrige bestemmelsene, uten at dette har innflytelse på muligheten for håndhevelse av de øvrige bestemmelsene i adidas’ Vilkår og betingelser.

4.6 Underleverandørvirksomhet og tildeling

adidas forbeholder seg retten til å inngå avtaler om underleveranser, overføre, tildele eller inngå nye avtaler i forhold til samtlige eller enhver av adidas’ rettigheter og forpliktelser, forutsatt at dine rettigheter i henhold til adidas’ vilkår og betingelser ikke påvirkes. Du får ikke inngå avtale om underleveranser, tildele eller på annen måte overdra noen av dine rettigheter eller forpliktelser i henhold til adidas’ vilkår og betingelser uten skriftlig samtykke fra oss.

4.7 Hendelser utenfor rimelig kontroll

adidas kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller manglende oppfyllelse av eller overensstemmelse med våre forpliktelser i henhold til adidas’ Vilkår og betingelser når forsinkelsen eller mangelen skyldes en årsak som ligger utenfor adidas’ rimelige kontroll.

4.8 Lovvalg og jurisdiksjon

Norsk lov finner anvendelse på kjøpsavtalen og disse Vilkårene og betingene knyttet til adidas Nettstedet, med unntak av FNs Konvensjon om internasjonale kjøp av varer (CISG).

Du og adidas er herved underlagt de norske domstolenes ikke-eksklusive jurisdiksjon.

4.9 Informasjon ang. batterier

Enkelte av de produktene som selges av adidas inneholder batterier.

http://www.staging.adidas.nl/on/demandware.static/-/Sites-adidas-NL-Library/nl_NL/dwf47b9f50/crossed%20out%20wheelie%20bin%20symbol.pngBatterier og oppladbare batterier som inneholder farlige stoffer er tydelig merket med symbolet med en søppelboks som er strøket over. De kjemiske betegnelsene på de aktuelle farlige stoffene kan være anført under symbolet med søppelboksen som er strøket over. Det kan f.eks. være snakk om bly (Pb), kadmium (Cd) og kvikksølv (Hg).

Gamle batterier og oppladbare batterier får ikke avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall. Disse batteriene kan leveres inn gratis på en miljøstasjon eller i en butikk. Du kan også returnere kjøpte batterier og oppladbare batterier (uten enheter) personlig til oss etter bruk. Vennligst ikke send inn batterier med posten.

Versjon pr. august 2017

VEDLEGG 1 til adidas Nettstedet Vilkår og betingelser

Eksempel på skjema for heving av kjøp

Til

adidas Norge AS
c/o adidas Customer Service,
Returns department,

Atlas Arena, gebouw Afrika
Hoogoorddreef 9A
1101 BA Amsterdam ZO
Nederland

Skjema for opplysninger om angrerett

Den næringsdrivende fyller ut og gir skjemaet til forbrukeren. Ved korrekt utfylt skjema anses opplysningene i angrerettloven § 8 første ledd bokstav h, i og j, jf. annet ledd, gitt.

Se opplysninger om utfylling i notene på side 2.

Angrerett

 

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette.

Angrefristen utløper 14 dager etter 1 _____________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette.

Angrefristen utløper 14 dager etter      

 

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss 2

___________________________________________________________________________

på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post, telefaks eller e-post).

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss

     

     

     

på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post, telefaks eller e-post).

 

Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk 3.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk.

Du kan også elektronisk fylle ut og sende angreskjemaet eller en annen utvetydig erklæring på vårt nettsted      . Dersom du benytter dette alternativet, sender vi deg umiddelbart et mottaksbevis på et varig medium (f.eks. via e-post).

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Virkningene av at angreretten brukes

 

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.

I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

 

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

4 og 5

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

     .

Navn og geografisk adresse til person som har fullmakt til å motta varene:

     
     

     

     

 

6

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Dersom du har anmodet om at utførelsen av tjenestene (derunder levering av vann/gass/elektrisitet/fjernvarme) skal påbegynnes før angrefristen utløper, skal du betale oss et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert fram til du underrettet oss om at du ønsket å gå fra avtalen, sammenlignet med full oppfyllelse av avtalen.

Opplysninger om utfylling for den næringsdrivende

Noter:

 1. Sett inn det som står i anførselstegn i ett av følgende alternativer:

a)              For en tjenesteavtale eller en avtale om levering av vann, gass eller elektrisitet, når dette ikke tilbys for salg i et begrenset volum eller en fastsatt mengde, eller levering av fjernvarme eller av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, «inngåelsen av avtalen».

b)              For en salgsavtale, «den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får varene i fysisk besittelse».

c)              For en avtale som omfatter flere varer bestilt av forbrukeren i én bestilling og levert separat, «den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får den siste varen i fysisk besittelse».

d)              For en avtale knyttet til levering av en vare som består av flere partier eller deler, «den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får det siste partiet eller den siste delen i fysisk besittelse».

e)              For en avtale om regelmessig levering av varer i et bestemt tidsrom, «den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får den første varen i fysisk besittelse».

 1. Sett inn ditt navn, geografisk adresse og eventuelt telefonnummer, telefaksnummer og e-postadresse.

 1. Dersom du har gitt forbrukeren mulighet til å fylle ut og sende opplysninger om bruk av angreretten elektronisk på ditt nettsted, sett inn følgende: «Du kan også elektronisk fylle ut og sende angreskjemaet eller en annen utvetydig erklæring på vårt nettsted [sett inn Internettadresse her]. Dersom du benytter dette alternativet, sender vi deg umiddelbart et mottaksbevis på et varig medium (f.eks. via e-post).»

 1. Dersom avtalen gjelder varer:
  For salgsavtaler der du ikke har tilbudt deg å hente varene i tilfelle av bruk av angreretten, sett inn følgende: «Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.»

 1. Dersom forbrukeren har mottatt varer i forbindelse med avtalen:

a)              Sett inn:

–                «Vi vil hente varene.» eller

–                «Du må returnere varene eller levere dem til oss eller til … [navn og eventuelt geografisk adresse på den person du har gitt fullmakt til å motta varene], uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.»,

b)              Sett inn:

–                «Vi vil bære kostnadene ved å returnere varene.»,

–                «Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.»,

–                Dersom du i en fjernsalgsavtale ikke tilbyr å bære kostnadene ved retur av varene, og varene på grunn av sin art normalt ikke kan returneres med post, sett inn: «Du vil måtte bære de direkte kostnadene ved retur av varene, … kr [sett inn beløp].», eller dersom kostnadene ved retur av varene ikke med rimelighet kan beregnes på forhånd: «Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Kostnadene anslås til høyst ca. … kr [sett inn beløp].», eller

–                Ved avtaler inngått utenom faste forretningslokaler, der varene er levert til forbrukerens hjem på tidspunktet for inngåelsen av avtalen og på grunn av sin art normalt ikke kan returneres med post, sett inn: «Vi vil hente varene for egen regning.» og

c)              «Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.».

 1. For tjenesteavtale (derunder avtale om levering av vann, gass eller elektrisitet), når dette ikke tilbys for salg i et begrenset volum eller en fastsatt mengde, eller levering av fjernvarme, sett inn følgende: «Dersom du har anmodet om at utførelsen av tjenestene (derunder levering av vann/gass/elektrisitet/fjernvarme) skal påbegynnes før angrefristen utløper, skal du betale oss et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert fram til du underrettet oss om at du ønsket å gå fra avtalen, sammenlignet med full oppfyllelse av avtalen.»

 

Angrerett

 

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette.

Angrefristen utløper 14 dager etter 1 _____________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette.

Angrefristen utløper 14 dager etter      

 

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss 2

___________________________________________________________________________

på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post, telefaks eller e-post).

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss

     

     

     

på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post, telefaks eller e-post).

 

Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk 3.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk.

Du kan også elektronisk fylle ut og sende angreskjemaet eller en annen utvetydig erklæring på vårt nettsted      . Dersom du benytter dette alternativet, sender vi deg umiddelbart et mottaksbevis på et varig medium (f.eks. via e-post).

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Virkningene av at angreretten brukes

 

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.

I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

 

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

4 og 5

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

     .

Navn og geografisk adresse til person som har fullmakt til å motta varene:

     
     

     

     

 

6

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Dersom du har anmodet om at utførelsen av tjenestene (derunder levering av vann/gass/elektrisitet/fjernvarme) skal påbegynnes før angrefristen utløper, skal du betale oss et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert fram til du underrettet oss om at du ønsket å gå fra avtalen, sammenlignet med full oppfyllelse av avtalen.

Opplysninger om utfylling for den næringsdrivende

Noter:

 1. Sett inn det som står i anførselstegn i ett av følgende alternativer:

a)              For en tjenesteavtale eller en avtale om levering av vann, gass eller elektrisitet, når dette ikke tilbys for salg i et begrenset volum eller en fastsatt mengde, eller levering av fjernvarme eller av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, «inngåelsen av avtalen».

b)              For en salgsavtale, «den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får varene i fysisk besittelse».

c)              For en avtale som omfatter flere varer bestilt av forbrukeren i én bestilling og levert separat, «den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får den siste varen i fysisk besittelse».

d)              For en avtale knyttet til levering av en vare som består av flere partier eller deler, «den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får det siste partiet eller den siste delen i fysisk besittelse».

e)              For en avtale om regelmessig levering av varer i et bestemt tidsrom, «den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får den første varen i fysisk besittelse».

 1. Sett inn ditt navn, geografisk adresse og eventuelt telefonnummer, telefaksnummer og e-postadresse.

 1. Dersom du har gitt forbrukeren mulighet til å fylle ut og sende opplysninger om bruk av angreretten elektronisk på ditt nettsted, sett inn følgende: «Du kan også elektronisk fylle ut og sende angreskjemaet eller en annen utvetydig erklæring på vårt nettsted [sett inn Internettadresse her]. Dersom du benytter dette alternativet, sender vi deg umiddelbart et mottaksbevis på et varig medium (f.eks. via e-post).»

 1. Dersom avtalen gjelder varer:
  For salgsavtaler der du ikke har tilbudt deg å hente varene i tilfelle av bruk av angreretten, sett inn følgende: «Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.»

 1. Dersom forbrukeren har mottatt varer i forbindelse med avtalen:

a)              Sett inn:

–                «Vi vil hente varene.» eller

–                «Du må returnere varene eller levere dem til oss eller til … [navn og eventuelt geografisk adresse på den person du har gitt fullmakt til å motta varene], uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.»,

b)              Sett inn:

–                «Vi vil bære kostnadene ved å returnere varene.»,

–                «Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.»,

–                Dersom du i en fjernsalgsavtale ikke tilbyr å bære kostnadene ved retur av varene, og varene på grunn av sin art normalt ikke kan returneres med post, sett inn: «Du vil måtte bære de direkte kostnadene ved retur av varene, … kr [sett inn beløp].», eller dersom kostnadene ved retur av varene ikke med rimelighet kan beregnes på forhånd: «Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Kostnadene anslås til høyst ca. … kr [sett inn beløp].», eller

–                Ved avtaler inngått utenom faste forretningslokaler, der varene er levert til forbrukerens hjem på tidspunktet for inngåelsen av avtalen og på grunn av sin art normalt ikke kan returneres med post, sett inn: «Vi vil hente varene for egen regning.» og

c)              «Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.».

 1. For tjenesteavtale (derunder avtale om levering av vann, gass eller elektrisitet), når dette ikke tilbys for salg i et begrenset volum eller en fastsatt mengde, eller levering av fjernvarme, sett inn følgende: «Dersom du har anmodet om at utførelsen av tjenestene (derunder levering av vann/gass/elektrisitet/fjernvarme) skal påbegynnes før angrefristen utløper, skal du betale oss et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert fram til du underrettet oss om at du ønsket å gå fra avtalen, sammenlignet med full oppfyllelse av avtalen.»

adidas Vilkår og betingelser

Disse Vilkårene og betingelsene består av følgende avsnitt: 1. Innledning; 2. Kjøpsvilkår; 3. Bruk av nettstedet og 4. Diverse, i tillegg til regler, et sett av vilkår eller et dokument som det er en lenke til her (samlet omtalt under betegnelsen «Vilkår og betingelser»).

1. INNLEDNING

http://www.adidas.no («Nettstedet») drives av eller på vegne av adidas, Atlas Arena, Africa Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam ZO, Nederland. Hvis du sender en ordre via dette Nettstedet, vil det - etter bekreftelse på at denne ordren er godtatt - bli opprettet en kjøpsavtale mellom deg og adidas Norge AS, Storgata 14, 2000 Lillestrøm, Norge som vil være underlagt disse Vilkårene og betingelsene og spesifikt av nedenstående Kjøpsvilkår (heretter samlet omtalt som «adidas /vi/oss»).

adidas AG er morselskapet i adidas Group, som omfatter adskillige tilknyttede selskaper, adidas Norge AS.

2. KJØPSVILKÅR

Vennligst les disse Kjøpsvilkårene grundig før du bestiller Produkter på nett via Nettstedet. Vær oppmerksom på at disse Kjøpsvilkårene inkluderer vilkårene som finnes på de sidene som det er oppgitt en link til i disse Kjøpsvilkårene.

2.1 Når gjelder disse Kjøpsvilkårene?

Disse Kjøpsvilkårene gjelder samtlige tilbud og avtaler som angår salg og levering av Produkter fra oss. Med andre ord erklærer du deg innforstått med disse Kjøpsvilkårene når du (i) bestiller noe via Nettstedet eller (ii) via et hvilket som helst annet nettsted som er direkte forbundet med Nettstedet eller (iii) når du aksepterer et tilbud fra oss. Det kan kun avvikes fra disse Kjøpsvilkårene hvis vi skriftlig har samtykket i dette.

2.2 Produkter

Vi har ulike typer produkter. Disse kan omfatte produkter som fullt ut er utformet av oss (“Standardprodukter”) – og produkter som selv om de er utformet av oss kan være tilpasset eller endret av deg gjennom valg av materialer og farger slik du ønsker (“Tilpassede produkter”) som sammen betegnes som ”produkter”.

Vennligst vær klar over at det i tilfelle “Limited Edition”-produkter eller Produkter som produseres i begrenset omfang kan gjelde ekstra begrensninger som f.eks. en begrensning i antall slike Produkter pr. kunde. Disse ekstra begrensningene vil bli gjort kjent for deg via nettstedet.

Alle Produkter som er vist på Nettstedet er underlagt tilgjengelighet. Det betyr at selv om vi bestreber oss på å sørge for at vårt Nettsted avspeiler tilgjengeligheten i lagerbeholdningen, kan det forekomme at et Produkt som er vist på Nettstedet ikke kan kjøpes lenger.

Mindre forskjeller i farger og andre variasjoner Produktene imellom er mulige som følge av ulike måter å utarbeide billedmateriale på, ulike skjermteknologier eller andre tekniske årsaker. adidas er ikke ansvarlig for disse variasjonene og avvikene. Det kan ikke avledes noen rettigheter av trykkfeil, produktbeskrivelser eller åpenbare feil på Nettstedet.

2.3 Krav for å kunne inngå avtale med adidas

Du må være 16 år eller eldre for å kjøpe Produkter via vårt nettsted. Hvis du er mellom 16 og 18 år, bekrefter du spesifikt at du kjøper Produktene, idet du bruker penger som du har tjent gjennom eget arbeid eller som en voksen har gitt deg til fri disposisjon.

Du kan kun bestille via Nettstedet hvis du er forbruker, ikke hvis du er forhandler.

Du garanterer at informasjonen du oppgir overfor oss i henvendelsen eller bestillingen er nøyaktig og fullstendig. 

2.4 Hvordan inngås en avtale med deg?

2.4.1 Generelle aspekter ved opprettelse av avtale

Følgende gjelder for alle produkttyper. Alt av informasjon på Nettstedet er kun en oppfordring til kjøp. Informasjonen er med andre ord ikke noe tilbud eller noen bindende avtale. Du samtykker i at din ordre er et tilbud om å kjøpe de Produktene som er oppført i din ordre.

Alle kjøpsordrer du sender er betinget av vår godkjenning. Vi har til enhver tid rett til å kontrollere en ordre på forhånd og/eller til å avvise en ordre uten å begrunne dette og uten erstatningsplikt overfor deg eller eventuelle tredjeparter. Hvis vi ikke innen ti arbeidsdager har bekreftet at vi godkjenner din ordre, er den å anses som avvist.

Vi kan etter eget skjønn velge å ikke godkjenne din ordre. Her er noen eksempler på når vi eventuelt ikke kan godkjenne din ordre:

 1. Hvis Produktet (Produktene) vises på nettstedet, men ikke eller ikke lengre er tilgjengelige
 2. Hvis vi ikke kan få godkjent din betaling
 3. Hvis det gjelder restriksjoner på forsendelse for et Produkt
 4. Hvis Produktet/Produktene som er vist på Nettstedet inneholder en (åpenbar) feil, som f.eks. gal pris eller på annen måte er ukorrekt beskrevet

Såframt vi ikke godkjenner (en del av) din ordre, har vi rett til at annullere (en del av) din ordre uten å pådra oss erstatningsansvar overfor deg eller en tredjepart. Etter å ha annullert ordren, refunderer vi naturligvis det beløpet som er betalt til oss for (den delen av) ordren som er blitt annullert.

Vi forbeholder oss retten til å annullere din ordre etter opprettelse av kjøpsavtale og dermed oppheve kjøpsavtalen av de årsakene som er anført i dette avsnitt 2.4.1. under punkt a til d ovenfor. Etter å ha annullert ordren, refunderer vi naturligvis det beløpet som er betalt til oss for (den delen av) ordren som er blitt annullert.

adidas har rett til og forbeholder sig sin fulle rett til å avvise alle bestillinger som adidas vet eller med rimelighet har mistanke om er sendt ved hjelp av eller involvering av en eller annen programvare, robot, crawler, spider eller gjennom andre automatiserte midler eller annen automatisert enhet.

2.4.2 Særlige aspekter ved opprettelse av avtale i forbindelse med Standardprodukter

Etter at du har sendt din ordre, vil vi sende en e-post med bekreftelse på ordren med ditt ordrenummer og nærmere opplysninger om de Standardproduktene du har bestilt hos oss og nærmere opplysninger om en eventuell kurertjeneste. Godkjennelse av din ordre og opprettelse av en kjøpsavtale for Standardprodukter mellom deg og oss vil ikke skje med mindre og før:

 1. Du mottar en e-post fra oss som bekrefter at Standardproduktene er sendt fra vårt lager; eller
 2. Du har mottatt en bekreftelse fra fraktfirmaet om at Standardproduktene er klare til avhenting dersom du har valgt å hente Standardproduktet/-produktene i en på et fraktkontor eller fraktfirmaet har lagret Standardproduktene på et oppsamlingssted for avhenting; eller
 3. Du har mottatt en bekreftelse fra oss om at Standardproduktene er klar til henting i den valgte adidas -butikken, såframt du har valgt å hente de Standardproduktene du har bestilt og betalt for dem via Nettstedet i en adidas -butikk (Click & Collect).

Vennligst vær klar over at Click & Collect-funksjonen, som er tilgjengelig på Nettstedet i ditt land eventuelt ikke omfatter muligheten for deg å bestille og betale for Standardproduktet på Nettstedet (som beskrevet under punkt 2.4.2 c), men istedenfor gir deg mulighet for å reservere et Standardprodukt på Nettstedet og deretter kjøpe og dermed betale for det lokalt i en adidas -butikk. Denne Click & Collect-reservasjonen er kun mulig i utvalgte adidas -butikker som er angitt under utsjekkingsprosessen på Nettstedet. Dersom du kjøper det produktet du har reservert, inngår du en kjøpsavtale med den lokale adidas -forhandleren du velger. Det vil si at du kun kan returnere Standardproduktet (Standardproduktene) til den samme butikken som du kjøpte produktet i og er underlagt denne butikkens regler mht. retur av varer. Derfor finner avsnittene 2.13, 2.14 og 2.15 nedenfor ikke anvendelse, ettersom de kun gjelder retur av Standardprodukter som er kjøpt via Nettstedet.

2.4.3 Særlige aspekter ved opprettelse av avtale i forbindelse med Tilpassede produkter

Når du har sendt en ordre om kjøp av Tilpassede produkter (herunder mi adidas -produkter), vil vi sende en e-post med ordrebekreftelse til deg. Med unntak av de tilfeller der bestemmelsene i avsnitt 2.4.1 gjelder, vil godkjennelse av din ordre og opprettelse av en kjøpsavtale for de Tilpassede produktene mellom deg og oss skje når du har mottatt e-posten med ordrebekreftelsen.

2.5 Eiendomsforbehold

Alle Produkter vil forbli adidas eiendom til du fullt ut har gjort opp for ethvert beløp du skylder oss i henhold til enhver avtale, herunder betaling av kostnader, og det også for tidligere eller senere leveranser eller delleveranser. Du får ikke selge, avhende eller legge begrensninger/hindringer for noe Produkt før eierskapet til det fullt og helt er overdratt deg.

2.6 Stell av produkter

Vi gjør deg oppmerksom på de anvisningene ang. vask og stell som er trykt på merkelappene på Produktene. Vi er ikke ansvarlige for skade som følge av ukorrekt håndtering av Produktene, herunder håndtering i strid med anvisningene.

2.7 Annullering av ordrer

Uten hensyn til din rett til å heve kjøpet er det under begrensede omstendigheter mulig å annullere din ordre når det gjelder Standardprodukter. Vennligst se avsnittet Hjelp på Nettstedet for mer informasjon.

2.8 Pris

De oppgitte prisene inkluderer moms. Priser er angitt i norske kroner (NOK). adidas forbeholder seg retten til å foreta pris- og produktendringer før du sender inn en ordre.

Vi forbeholder oss retten til å når som helst endre, begrense eller bringe til opphør ethvert spesialtilbud eller enhver rabatt.

Vi kan belaste deg for leveringskostnader. Forsendelseskostnadene varierer for hvert Produkt og hver leveringstype. For ytterligere opplysninger, se punkt 2.12 eller gå til avsnittet Levering på Nettstedet. Alle leveringskostnader vil bli krevet opp separat, nærmere angitt og lagt til ordrens samlede beløp.

2.9 Betalingsformer

Vennligst se på Nettsiden for nærmere informasjon om tilgjengelige betalingsformer.

adidas forbeholder seg retten til å foreta en individuell kredittvurdering for hver ordre i overensstemmelse med adidas’ Erklæring om beskyttelse av personlige data. Avhengig av resultatet av denne vurderingen, forbeholder adidas seg retten til å avvise visse betalingsformer.

2.10 Fakturering

I de tilfellene hvor vi velger, eller i henhold til gjeldende lov skal velge å utstede eller gjøre en faktura tilgjengelig, forbeholder vi oss retten til å utstede eller gjøre elektroniske fakturaer tilgjengelige for deg, og du erklærer deg innforstått med denne formen for fakturering.

2.11 Særlige aspekter ved Tilpassede produkter 

Du kan føye til din egen tekst hvis du ønsker å skreddersy ditt Tilpassede produkt eller gjøre det personlig. Du kan føye til ditt navn, velge en spiller og et nummer eller være akkurat så kreativ som du selv vil. Vi ber deg imidlertid sørge for at dine tilpasninger er sømmelige. Vi forbeholder oss retten til å ikke imøtekomme ønsker om upassende ord og vendinger og anvendelse av varemerker. Husk også at vårt system ikke støtter visse spesialtegn.

Vi ber deg vennligst ikke bruke, laste opp, sende, kopiere eller på annen måte offentliggjøre navn, ord eller setninger som faller inn under én av kategoriene nedenfor:

 1. Består av eller inneholder navnet på et produkt, en tjeneste, et selskap, en organisasjon eller et arrangement som tilhører andre
 2. Består av eller inneholder en berømt (levende eller død) persons navn eller kallenavn
 3. Krenker eller kan krenke en tredjepersons varemerker eller øvrige intellektuelle eiendomsretter
 4. Er truende, ansporer til vold, baktaler, er obskøne, diskriminerende, provoserende, seksuelt eksplisitte eller på annen måte rettsstridige; og/eller
 5. I andre henseender er uakseptable for adidas etter adidas’ eget skjønn.

adidas forbeholder seg retten til å avvise tilpasninger, navn, ord eller setninger (eller kombinasjoner av slike) som faller inn under én av kategoriene ovenfor. Dette vil medføre at ordren annulleres. Dessuten har adidas rett til å kreve en erstatning som svarer til verdien av Produktene som er bestilt.

Vennligst vær klar over at du ved å sende inn en ordre om Tilpassede produkter godtar å:

 1. Erklære eller garantere at alle navn, ord eller setninger som du laster opp, sender, kopierer eller på annen måte offentliggjør på ditt Tilpassede produkt ikke falder inn under én av kategoriene ovenfor;
 2. Samtykker i å kompensere adidas og foretakets tilknyttede selskaper og holde adidas og foretakets tilknyttede selskaper frie for alle kostnader, utgifter, skader, tap og forpliktelser som skulle påløpe adidas eller som adidas eller foretakets tilknyttede selskaper skulle lide som følge av bruk av navn, ord eller setninger som brukes, lastes opp, sendes inn, kopieres eller på annen måte offentliggjøres av deg (inkludert bruk på ditt Tilpassede produkt)
 3. Tildele adidas og dets tilknyttede selskaper en ikke-eksklusiv, ugjenkallelig, avgiftsfri, verdensomspennende rett som fullt ut er underlisensierbar til å bruke, framstille, videreformidle og endre navn, ord eller setninger som er sendt inn av deg med det formålet å fullbyrde din ordre; og/eller
 4. I den grad bestillingen involverer Tilpassede produkter, vil du ikke få noen avkjølingsperiode, tilbakekallingsrett, returrett eller rett til å heve kjøpet (§ 6:230p under f, første ledd i nederlandsk sivilrett).

2.12 Levering

Vi vil levere til den adressen som oppgis av deg i Norge. Vi kan kun levere til en hjemme- eller kontoradresse eller et fraktfirmas avhentingssted, eller hvis du har valgt å hente Produktene i en an adidas -butikk, til den aktuelle adidas -butikkens adresse. Vi vil overfor deg bekrefte dette ved å sende en e-post der vi informerer deg om at Produktene er klare til å hentes. Hvis et forsøk på levering ikke lykkes, godtar du at fraktfirmaet vi har engasjert for leveransen også kan levere Produktene til en nærliggende adresse eller et oppsamlingssted, og etter det anser adidas å ha oppfylt sin forpliktelse til å levere Produktene. Kureren gir deg beskjed om levering til naboens adresse/en adresse i nærheten av din bopel eller avhentningssted.

Leveringer vil skje på hverdager som ikke er helligdager i ditt land eller innenfor det området hvor vårt lager ligger. Vær derfor oppmerksom på eventuelle helligdager, inkludert eventuelle nasjonale og/eller regionale helligdager i ditt hjemland og i byen Rieste Tyskland. Levering vil skje på hverdager som ikke er en helligdag i ditt land. Vennligst vær klar over at offentlige helligdager varierer fra land til land og fra år til år.

For nærmere opplysninger om leveringstider, vennligst sjekk spesifikasjonene for de ulike leveringsformene i vårt Nettsteds avsnitt Levering. Leveringsfristene er veiledende og derfor kan de ikke anses som nøyaktige leveringsfrister. Det faktum at en leveringsfrist er overskredet gir deg ikke rett til erstatning. Til tross for dette, kan vi, etter eget skjønn, betale deg tilbake den fulle kostnaden for Ekspresslevering i det usannsynlige tilfellet at en Ekspresslevering er forsinket. Vennligst vær klar over at det gjelder andre leveringsfrister for Tilpassede produkter. Dette vil si at det vil ta lengre tid å levere alt av Standardprodukter og Tilpassede produkter som din ordre består av. Vi vil imidlertid få understreke at mi adidas -Tilpassede produkter vil bli levert separat fra samtlige andre Produkter du måtte ha bestilt, og levering av dette tar opptil ca. 4-6 uker.

adidas har innenfor rimelighetens grenser rett til å dele opp leveranser, slik at du hurtigst mulig mottar de produktene du har bestilt. Der er ingen ekstra kostnader knyttet til slike oppdelte leveranser. Hvis du retter en forespørsel til oss om å levere ordren som delleveranser, vil vi imidlertid kunne pålegge deg å betale for ekstra leveringskostnader. Hver delordre vil utgjøre en separat kjøpsavtale. Hvis vi leverer en del for sent, eller hvis noe er galt med en delordre, gir det deg ikke rett til å annullere en annen delordre.

Hvis det usannsynlige skulle skje at vi, etter å ha inngått en kjøpsavtale, ikke kan, ikke kunne eller ikke lengre kan levere (en del av) din ordre og ikke er ansvarlig for denne situasjonen, har vi rett til å si opp kjøpsavtalen. Vi vil naturligvis straks underrette deg om dette og refundere enhver betaling som er gjennomført.

2.13 Regler for retur og rett til å heve kjøpet

Se avsnittet Retur på Nettstedet for praktisk informasjon og instruksjoner ang. retur av Standardprodukter.

Dersom du har rett til å trekke deg fra en kjøpsavtale inngått med oss (og dermed returnere ditt (dine) Standardprodukt(er) i overensstemmelse med avsnitt 2.14 eller 2.15), gjelder følgende betingelser.

Meddelelse om rett til å heve kjøpet og retur av produkter

For å benytte deg av din rett til å heve et kjøp, må du informere oss (adidas Norge AS, c/o PostNord Fulfillment AS, Haraldrudveien 11, 581 Oslo) ved å formulere en tydelig erklæring (f.eks. i form av et brev sendt med posten, en faks eller en e-post) der du hevder din beslutning om å heve kjøpsavtalen. Du kan benytte den malen for et skjema for heving av kjøpet som er lagt ved som Vedlegg 1 til disse Vilkårene og betingelsene, men dette er ikke obligatorisk. Du kan også heve kjøpsavtalen ved å fylle ut det utførlige skjemaet for heving av kjøpet på vårt nettsted på https://www.contactus.adidas.com/EMEA/ContactUs?country=NO&brand=adidas&language=no. Benytter du deg av denne muligheten, vil annulleringen av din ordre straks bli bekreftet via e-post.

For å kunne overholde fristen for perioden du har rett til å heve kjøpet som spesifisert i avsnittene 2.14 og 2.15, vil du måtte informere oss om at du benytter deg av din rett til å heve kjøpet innen perioden du har rett til å heve kjøpet utløper.

Standardproduktet skal returneres (idet du følger instruksjonene på Nettstedet) til:

c/o PostNord Fulfillment AS

Haraldrudveien 11

0581 Oslo

Den enkleste og av oss foretrukne måte at returnere dine produkter på er å følge trinnene i avsnittet Retur på Nettstedet, for på denne måten blir både produktene returnert, samtidig som vi blir informert om at du ønsker å si opp kjøpsavtalen. 

Hvis du returnerer dine Produkter ved å følge instruksjonene ovenfor, skal vi bære kostnadene i forbindelse med retur av Produktene. I enkelte tilfeller kan du be fraktfirmaet om å hente pakken for retur, men dette vil kunne medføre ytterligere omkostninger for deg som fraktfirmaet vil kreve deg for. Du kan finne hva dette pr. idag koster ekstra på Nettstedet. Returforsendelser som ikke er i overensstemmelse med de ovenfor angitte instruksjonene skjer for din egen risiko og regning.

Vi vil sende deg en e-post når vi har mottatt og behandlet de(t) returnerte Produktet (Produktene).

Vennligst vær klar over at særlige regler gjelder for Tilpassede produkter, siden disse er spesiallaget for deg. Det vil si at (uten at dette påvirker dine lovfestede rettigheter) vi ikke kan akseptere retur av disse produktene under den Frivillige returgarantien, med mindre det er fabrikasjonsfeil knyttet til dem. 

2.14 Lovfestet rett til å heve kjøpet

Du har rett til å annullere din ordre innen det har gått fjorten (14) dager uten å oppgi noen årsak til dette.

Perioden du har rett til å heve ditt kjøp er på fjorten (14) dager fra den dagen du eller en tredjepart du har oppgitt og som ikke er fraktfirmaet har mottatt Produktene, eller i tilfelle din ordre har omfattet flere Produkter som leveres separat, levering av de(t) siste Produktet (Produktene) som din bestilling består av (“Periode med rett til å heve kjøpet”).

For å kunne overholde fristen for perioden du har rett til å heve kjøpet, vil du måtte informere oss om at du benytter deg av din rett til å heve kjøpet innen perioden du har rett til å heve kjøpet utløper.

Du må returnere eller avlevere Produktene umiddelbart etterpå, men under ingen omstendigheter senere enn fjorten (14) dager regnet fra den datoen du informerte oss om at du ønsker at trekke deg fra kjøpsavtalen, i overensstemmelse med Reglene for retur og rett til å heve kjøpet i avsnitt 2.13, samt i egnet emballasje. Fristen anses for å være overholdt hvis du har sendt produktene innen fristen utløper.

Hvis du hever en kjøpsavtale i Perioden du har rett til å heve avtalen i overensstemmelse med våre Regler ang. retur (avsnitt 2.13) og dette avsnittet, 2.14, vil vi refundere alle betalinger mottatt fra deg, inklusive leveringskostnader (på den betingelse at de(t) returnerte Standardproduktet (Standardproduktene) utgjør hele ordren og med unntak av kostnader i forbindelse med det faktum at du har valgt en annen leveringsmetode som avviker fra den billigst mulige standardleveringsmåten som vi tilbyr, såframt tilgjengelig) senest innen fjorten (14) dager fra den datoen da vi mottok din meddelelse om å heve denne avtalen. Tilbakebetalingen skjer på samme måte som du selv har benyttet til den opprinnelige pengeoverføringen, med mindre vi avtaler en annen måte med deg; du vil ikke under noen omstendigheter bli krevet for gebyrer for denne tilbakebetalingen. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å holde tilbakebetalingen tilbake til vi har mottatt de returnerte Produktene eller til du beviselig har returnert Produktene, uansett hvilket av disse to mulighetene som inntreffer først.

Du vil utelukkende bli pålagt å betale for verdiforringelse av Produktene, såframt denne verdiforringelsen anses å være en følge av ukorrekt behandling/håndtering av Produktene fra din side, Produktenes bruk, karakteristikk og funksjonalitet tatt i betraktning.

Unntak fra din rett til å heve kjøpet

Du har ikke anledning til å benytte din rett til å heve kjøpet, verken i henhold til avsnitt 2.14 eller avsnitt 2.15, ved avtaler om:

Levering av produkter som er framstilt etter dine egne spesifikasjoner eller åpenbart er skreddersydd dine individuelle behov (Tilpassede produkter); og/eller

Levering av Produkter som ikke er egnet til retur av helse- eller hygienemessige årsaker eller hvor en forsegling er fjernet etter levering.

2.15 Frivillig returgaranti ut over din rett til å heve kjøpet som er fastsatt gjennom lov

Ut over og uten innskrenkelse av din rett til å heve kjøpet i henhold til avsnitt 2.14 (og alle andre gjeldende lovbestemte rettigheter), gir vi deg en ekstra Frivillig returgaranti. Denne gir deg rett til at heve kjøpsavtalen uten å måtte oppgi årsak i ytterligere 16 dager etter utløp av Fristen for å heve kjøpet, slik at returperioden er på i alt 30 dager (“Frivillig returperiode”), som en kontraktmessig rett til å heve kjøpet for et Standardprodukt.

Vennligst merk at den frivillige returperioden ikke gjelder standardprodukter som anses å være hype-produkter. Hype-produkter inkluderer, men er ikke begrenset til Yeezy. Da du bestilte disse hype-produktene informerte vi deg om at det gjaldt en angrefrist på 14 dager.

Vi tilbyr denne Frivillige returgarantien innen perioden for frivillig retur, som er underlagt våre Regler ang. retur- og rett til å heve kjøpet (avsnitt 2.13) og følgende betingelser.

Standardproduktet/-produktene får ikke ha blitt brukt eller skadet ut over alminnelig bruk til inspeksjon og skal returneres i originalemballasjen. Retur av klesplagg kan kun aksepteres hvis originaletiketten ikke er fjernet (ingenting av det som er nevnt ovenfor påvirker dine lovbestemte rettigheter, og da særlig dine garantirettigheter og din angrerett i henhold til avsnitt 2.14).

Vi skal have mottatt det Standardproduktet (de Standardproduktene), du returnerer innen utløpet av perioden for frivillig retur.

Vi forbeholder oss retten til å avvise returen og gir ingen kompensasjon under denne Frivillige returgarantien for returnerte Standardprodukter som ikke oppfyller disse betingelsene.

Hvis du hever en kjøpsavtale i perioden for frivillig retur, i overensstemmelse med våre Regler ang. retur (avsnitt 2.13) og dette avsnittet, 2.15, vil vi refundere alle betalinger mottatt fra deg, inklusive leveringskostnader (på den betingelse at de(t) returnerte Standardproduktet (Standardproduktene) utgjør hele ordren og med unntak av kostnader i forbindelse med det faktum at du har valgt en annen leveringsmetode som avviker fra den billigst mulige standardleveringsmåten som vi tilbyr, såframt tilgjengelig) senest innen fjorten (14) dager fra den datoen da vi mottok Standardproduktet (Standardproduktene). Tilbakebetalingen skjer på samme måte som du selv har benyttet til den opprinnelige pengeoverføringen; du vil ikke under noen omstendigheter bli krevet for gebyrer for denne tilbakebetalingen.

2.16 Retur av Tilpassede produkter

Som forklart i avsnitt 2.13, kan vi, ettersom Tilpassede produkter (inkl. mi adidas - produkter) er laget spesielt for deg, ikke godta retur av Tilpassede produkter, unntatt i tilfelle fabrikasjonsfeil. Hvis ditt Tilpassede produkt er defekt, bes du vennligst kontakte oss her for anvisninger ang. retur.

2.17 Regler for bytting

Vi bytter ikke Produkter. Hvis du ønsker å bytte et Produkt, vil du måtte returnere det du har kjøpt for å få ditt kjøp refundert og sende en ny ordre. Det er kun mulig at få beløp refundert ved retur når returen skjer i henhold til våre Regler for retur og heving av kjøp, som er fastsatt i avsnitt 2.13.

2.18 Skadede eller defekte produkter

Kvalitet er helt avgjørende for adidas. Vi tester grundig alle våre Produkter under reelle forhold for å sikre at de fullt ut er i stand til at tåle den bruken de er utformet og laget for. Våre produkter er ytterst sjeldent skadet eller defekte. adidas er rettslig forpliktet til å sikre at våre Produkter er i overensstemmelse med kjøpsavtalen.

Returnerte produkter undersøkes av adidas’ Kvalitetssikringsavdeling og refunderes såframt skaden er en følge av en fabrikasjonsfeil eller et avvik fra spesifiseringene for fabrikasjon. Vi forplikter oss til å fullt ut refundere kostnadene knyttet til ethvert defekt Produkt.

Hvis problemet skyldes andre årsaker enn materialkvaliteten eller prosedyren med å sette produktet sammen, returneres Originalproduktet til deg. Vi refunderer ikke Produkter som er:

 • Skaffet fra en annen kilde enn Nettstedet
 • Skadet som følge av feil bruk eller forsømmelse (f.eks. eksponering for kjemikalier, kaustiske stoffer, åpen ild, høy varme, en skarp gjenstand m.v.); og/eller
 • Skadet som følge av feil bruk eller andre aktiviteter end det tilsiktede formålet (f.eks. bruk av løpesko som banesko eller turstøvler som arbeidsstøvler m.v.).

Vennligst vær klar over at den forventede levetiden for et hvilket som helst Produkt avhenger av den som bruker Produktet, bruksvilkårene og brukerens karakteristiske slitemønstre. Produkter fra oss som er skadet gjennom alminnelig slitasje eller som har overskredet produktets rimelige levetid, byttes ikke.

Vårt kundeservice-team står klart til å hjelpe deg. Nøl ikke med å kontakte oss med dine spørsmål og kommentarer. Kontakt oss her.

3. BRUK AV NETTSTEDET

Vennligst les disse Vilkårene og betingelsene for bruk av nettstedet (“Bruk av nettstedet - vilkår og betingelser”) nøye før du bruker Nettstedet og alt av adidas -Innhold på nettsteder for sosiale medier, inkl., men ikke begrenset til Facebook og Twitter (samlet betegnet som “Nettstedet”). Disse Vilkårene og betingelsene for bruk av Nettstedet gjelder for alle besøk og bruk av Nettstedet, samt Innholdet (som definert nedenfor), informasjon, anbefalinger, produkter og tjenester som tilbys deg på eller via Nettstedet. Ved å gå inn på og bruke Nettstedet, gir du ditt samtykke til disse Vilkårene og betingelsene for bruk av Nettstedet i sin helhet, i tillegg til enhver annen lov eller regel som gjelder Nettstedet og Internett. Hvis du ikke godtar å være bundet av disse vilkårene og betingelsene for bruk av Nettstedet, ber vi deg forlate Nettstedet omgående.

3.1 Nettstedets innhold

Hele innholdet som figurerer eller vises på Nettstedet, herunder, men ikke begrenset til, tekst, grafikk, fotografier, bilder, levende bilder, lyd og illustrasjoner og programvare («Innhold») eies av adidas AG, foretakets tilknyttede selskaper, dets lisensgivere eller innholdstilbydere. Alle elementer ved Nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, den generelle utformingen og Innholdet, kan være beskyttet av opphavsrett, moralske rettigheter, samt rettigheter knyttet til database, varemerker og andre lover som gjelder immaterielle åndsverksrettigheter. Unntatt dersom det er uttrykkelig tillatt i henhold til denne eller en annen avtale med adidas, får ingen del og intet element på Nettstedet eller dets Innhold kopieres eller overføres på nytt på noen måte. Nettstedet, dets Innhold og alle relaterte rettigheter skal forbli adidas AGs, foretakets tilknyttede selskapers eller dets lisensgiveres eksklusive eiendom, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Alle slike rettigheter er forbeholdt.

3.2 Opphavsrett og varemerker

Opphavsretten til alt av innhold er og forblir eid av adidas AG, foretakets tilknyttede selskaper eller dets lisensgivere, alt etter hva som gjelder. Bortsett fra hva som ellers måtte være angitt i spesifikke dokumenter på Nettstedet, har du kun tillatelse til å se, spille av, skrive ut og laste ned innhold på Nettstedet til personlige formål, for å skaffe deg informasjon og til ikke-kommersielle formål. Du får ikke endre noe materiale, og du får ikke kopiere, distribuere, videreformidle, vise, presentere, gjengi, offentliggjøre, gi lisens til, utarbeide fra, overføre eller selge noe av Innholdet. Du får ikke gjenbruke noe Innhold uten først å ha innhentet samtykke fra adidas. Til disse vilkårenes formål er bruk av noe som helst slikt Innhold på et annet Nettsted eller i et datanettverksmiljø forbudt. Du vil ikke fjerne noen opphavsrett, varemerker eller andre merknader ang. eiendom fra Innhold som finnes på Nettstedet.

Hvis du laster ned programvare (inkludert, men ikke begrenset til, skjermsparere, apper til smarttelefoner, ikoner, videoer og bakgrunnsbilder) fra Nettstedet, vil programvaren, inkludert alt av filer og bilder innlemmet i eller generert av programvaren, samt data som følger med programvaren (samlet betegnet som «Programvaren») være lisensiert til deg av adidas. adidas overfører ikke eiendomsretten til Programvaren til deg. Du eier mediet som Programvaren er registrert på, men adidas beholder helt og fullt eiendomsretten til Programvaren og alle åndsrettigheter knyttet til denne. Du får ikke redistribuere, selge, dekompilere, foreta reverse engineering adskille eller på annen måte redusere Programvaren til en lesbar form.

Samtlige adidas Groups varemerker, servicemerker og handelsnavn som er brukt på adidas Groups produkter, emballasje og/eller på Nettstedet, uansett om de er registrert eller ikke (betegnet som «Varemerker») forblir adidas AGs, gruppens tilknyttede selskapers eller lisensgiveres (uansett hva som gjelder) eksklusive eiendom og er beskyttet gjennom gjeldende varemerkelover og avtaler. Du får ikke bruke, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, poste, overføre, distribuere eller endre noen av Varemerkene på noen måte, inkludert i reklame eller PR knyttet til distribusjon av materialer på Nettstedet uten adidas’ skriftlige samtykke på forhånd. Bruk av noen av Varemerkene på et hvilket som helst annet Nettsted eller i et datanettverksmiljø, for eksempel lagring eller reproduksjon av (en del av) Nettstedet på et eksternt Nettsted eller opprettelse av lenker, hypertekst, koblinger eller dype koblinger mellom Nettstedet og andre nettsteder, er forbudt uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra adidas.

3.3 Ansvarsfraskrivelse

Nettstedet og dets innhold er kostnadsfritt og stilles til rådighet «som det er» og uten noen form for garantier. Informasjonen på Nettstedet er kun til generell informasjon, og representerer ingen råd.

adidas representerer ikke og garanterer ikke at informasjonen og/eller fasilitetene Nettstedet inneholder er nøyaktige, komplette eller aktuelle, eller at Nettstedet eller serveren som gjør Nettstedet tilgjengelig, er fri for virus eller andre skadelige komponenter. Dessuten vil ikke adidas sørge for spesifikk IT-infrastruktur eller tilkobling. Derfor kan ikke adidas representere eller garantere at Nettstedet vil fungere uavbrutt eller være feilfritt. adidas gir ingen garantier eller representasjoner angående bruken av Innholdet på Nettsiden med hensyn til dets korrekthet, nøyaktighet, tilstrekkelighet, brukbarhet, aktualitet, pålitelighet eller på noen annen måte, i hvert tilfelle i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov.

3.4 Ansvarsbegrensning

Din bruk av Nettstedet skjer på din egen risiko. Verken adidas eller noen av foretakets ansatte, overordnede, styremedlemmer eller noen av foretakets salgsagenter eller andre parter som er involvert i å skape, produsere eller levere Nettstedet vil være ansvarlig for direkte, indirekte, spesielle skader, følgeskader eller andre skader som skyldes bruk av, eller manglende evne til å bruke Innholdet på Nettsiden, inkludert skader forårsaket av virus eller feil eller ufullstendig informasjon på Nettstedet eller informasjon som gjelder produktenes ytelse eller på annen måte som følge av eller i forbindelse med disse Vilkårene og betingelsene for bruk av Nettstedet , selv om adidas har blitt informert om muligheten for slike skader.

3.5 Lenker til tredjeparter

For din bekvemmelighets skyld og for å forbedre brukeropplevelsen av Nettstedet, kan det inneholde lenker til hjemmesider eller fra tid til annen omdirigere deg til nettsider som eies og kontrolleres av tredjeparter. Disse lenkene tar deg bort fra adidas’ tjenester og bort fra Nettstedet og ligger utenfor adidas’ kontroll. Dette inkluderer lenker til partnere som kan bruke Varemerker som en del av en sammerkingsavtale. Nettstedene du kan lenke til for å se deres egne vilkår og betingelser, samt regler ang. personvern. adidas er ikke ansvarlig og kan ikke holdes ansvarlig for disse Nettstedenes innhold og virksomhet. Derfor er besøk du måtte foreta på disse Nettstedene fullstendig for egen risiko.

Vær oppmerksom på at disse andre Nettstedene kan sende sine egne informasjonskapsler til brukere, samle inn data eller be om personlig informasjon, og du anbefales derfor å sjekke vilkårene for bruk og/eller regler for personvern på disse Nettstedene før du bruker dem.

3.6 Misbruk av Nettstedet

Det er forbudt for deg å bruke Nettstedet til å legge inn eller overføre Brukergenerert innhold (som definert nedenfor) som krenker eller kan være i strid med tredjeparts immaterielle rettigheter mht. åndsverk eller som er truende, falskt, villedende, oppviglende, ærekrenkende, krenker personvernregler, er uanstendig, pornografisk, misbruk, diskriminering, ulovlig eller som kan utgjøre eller oppmuntre til en handling som anses som et lovbrudd, bryter mot noen parts rettigheter, eller som ellers kan føre til sivilt erstatningsansvar eller krenkelse av lov. adidas kan nekte deg tilgang til Nettsiden når som helst etter eget skjønn, og dette skal omfatte situasjoner der adidas mener at din bruk av Nettstedet er i strid med noen av disse Vilkårene og betingelsene for bruk av Nettstedet og/eller gjeldende lover.

Det er også forbudt å bruke nettstedet til å annonsere eller komme med oppfordringer o.l. til kjøp.

Du må ikke bruke noen programvare, crawler, spider, søkerobot, page scraper eller noen andre automatiserte midler eller noen annen automatisert enhet til å a) skaffe deg adgang til, kopiere, påvirke eller kontrollere noen deler av Nettstedet eller dets innhold eller omgå Nettstedets struktur eller presentasjon eller noe av dets innhold eller til å (b) foreta inngrep i Nettstedets drift eller noen transaksjon, som finner sted på Nettstedet eller til å foreta inngrep i eller påvirke noens bruk av Nettstedet eller til å legge til rette for tredjepersoner å kjøpe produkter via Nettstedet.

Gjøre forsøk på at oppnå uautorisert adgang til noen del av eller funksjon ved Nettstedet eller noe annet systemer som er tilknyttet Nettstedet via hacking, password mining eller andre ulovlige eller uautoriserte midler.

3.7 Brukergenerert innhold

Alle meninger, merknader, kommentarer, bilder, grafikk, fotografier, lenker, spørsmål, forslag, informasjon, videoer og annet materiale (inkludert din tilpasning av Tilpassede produkter) som du eller andre brukere av Nettstedet poster til Nettstedet eller overfører via Nettstedet («Brukergenerert Innhold») vil bli ansett som ikke-konfidensielt og ikke-proprietært. I henhold til dette skal adidas ha ikke-eksklusiv, kostnadsfri rett (lisens) til å bruke, kopiere, distribuere og videreformidle til tredjeparter ethvert Brukergenerert Innhold for ethvert formål, på ethvert medium og over hele verden. Du anerkjenner og samtykker i at adidas kun opptrer som en passiv kanal for distribusjon av Brukergenerert innhold og ikke er ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for innholdet eller nøyaktigheten til det Brukergenererte innholdet. adidas skal ikke kontinuerlig overvåke Brukergenerert innhold publisert av deg eller moderere mellom brukere, og adidas skal heller ikke være forpliktet til å gjøre det. Uten begrensninger i det generelle som er nevnt overfor, anerkjenner du og samtykker i at eventuelle merknader, meninger, kommentarer, forslag og annen informasjon som er uttrykt eller inkludert i Brukergenerert innhold, ikke nødvendigvis representerer adidas’. Enhver bruk av deg av Brukergenerert innhold foregår helt på egen risiko. Du representerer og garanterer at ethvert Brukergenerert innhold som er postet eller overført av deg er ditt egne originale og ikke kopierer noen tredjeparts arbeid eller på annen måte krenker tredjeparts rettigheter mht. åndsverk, rettigheter knyttet til personvern eller personrettigheter og ikke inneholder noen ærekrenkende eller nedsettende uttalelser. Videre representerer og garanterer du at du har kapasitet til å gi lisens som angitt i dette avsnittet. Du samtykker i å kompensere adidas og foretakets tilknyttede selskaper og holde dem frie for alle kostnader, utgifter, skader, tap og forpliktelser som måtte påføres adidas og foretakets tilknyttede selskaper eller som de måtte lide som følge av et hvilket som helst Brukergenerert innhold postet eller overført av deg eller som følge av din øvrige bruk av Nettstedet.

adidas forbeholder seg retten til å helt etter eget skjønn blokkere eller fjerne (i sin helhet eller delvis) et hvilket som helst Brukergenerert innhold postet eller overført av deg og som adidas mener ikke er i samsvar med disse Vilkårene og betingelsene for bruk av Nettstedet (inkludert materiale som krenker eller kan være i strid med tredjeparts immaterielle rettigheter mht. åndsvern, personvernrettigheter eller personrettigheter) eller som ellers er uakseptabelt for adidas.

Du samtykker i å omgående gi adidas skriftlig beskjed (vennligst se Hvordan kontakte oss nedenfor for kontaktinformasjon) om Brukergenerert innhold (eller annet Innhold) som bryter med disse Vilkårene og betingelsene for bruk av Nettstedet. Du samtykker i å gi adidas tilstrekkelig med informasjon til å gjøre adidas i stand til å undersøke hvorvidt slikt Brukergenerert innhold (eller annet Innhold) bryter med disse Vilkårene og betingelsene for bruk av Nettstedet. adidas samtykker i å i godt tro gjøre forsøk på å undersøke en slik klage og skal iverksette slike tiltak som adidas fatter vedtak om, basert på sitt eget skjønn. adidas garanterer imidlertid ikke og representerer ikke at foretaket vil blokkere eller fjerne (helt eller delvis) slik Brukergenerert innhold eller annet Innhold.

3.8 Ikke-forespurte ideer

adidas opprettholder sine regler om ikke å vurdere eller akseptere noen ikke-forespurte innleveringer av ideer, oppfinnelser, design og/eller andre materialer relatert til adidas’ virksomhet (inkludert, men ikke begrenset til fottøy, klær, sportsartikler og tjenester), enten det er snakk om tekster, bilder, lyder, programvare, informasjon eller annet («Materialet») fra personer utenfor adidas. Du bør derfor ikke poste noe Materiale på Nettsiden eller sende disse til adidas via e-post eller på annen måte.


4. DIVERSE


4.1 Hvordan kan du kontakte oss?

Hvis du har spørsmål eller kommentarer ang. Nettstedet eller adidas’ Vilkår og betingelser eller i det usannsynlige tilfelle at du ønsker å klage, vennligst ikke nøl med å kontakte vår Kundeservice ved å klikke her.

Du kan også skrive til oss til følgende adresse:

Customer Service

Atlas Arena, gebouw Afrika
Hoogoorddreef 9A
1101 BA Amsterdam ZO
Nederland

 

4.2 Prioriteter

I tilfelle uoverensstemmelse mellom adidas’ Vilkår og betingelser og ethvert innhold i andre deler av Nettstedet eller i lenker, har adidas Vilkår og betingelser i dette dokumentet forrang.

4.3 Endringer i adidas’ Vilkår og betingelser

Vi forbeholder oss retten til å når som helst endre disse Vilkårene og betingelsene.

Bruken av dette Nettstedet, såvel som enhver kjøpsavtale som er inngått mellom deg og oss vil være underlagt den versjonen av adidas’ Vilkår og betingelser som gjaldt på det tidspunktet du sendte ordren via dette Nettstedet eller på den dagen du var inne på dette Nettstedet (hvis relevant).

Sjekk vennligst med jevne mellomrom hvorvidt adidas’ vilkår og betingelser er endret.

4.4 Datavern

adidas respekterer fullt og helt privatlivets fred for enhver person som går inn på og bruker Nettstedet. Der finnes detaljerte opplysninger om hvordan vi bruker informasjonskapsler, hvilken type informasjon vi samler inn, hvordan og til hvilket formål vi bruker dine opplysninger, og under hvilke omstendigheter vi videreformidler disse opplysningene til tredjeparter i vår Erklæring om personvern og Regler for bruk av informasjonskapsler, som er innarbeidet i og utgjør en del av adidas’ Vilkår og betingelser.

Ved å sende en ordre, godtar du og forstår at vi kan samle inn, bruke, lagre og behandle dine personlige data i samsvar med vår Erklæring ang. personvern.

4.5 Utskillelse

Enhver bestemmelse i adidas’ Vilkår og betingelser skal oppfattes separat og uavhengig av andre bestemmelser. Hvis en bestemmelse anses for å være ikke-gjeldende, ugyldig eller på annen måte ikke kan håndheves, skal denne bestemmelsen anses for utskilt fra de øvrige bestemmelsene, uten at dette har innflytelse på muligheten for håndhevelse av de øvrige bestemmelsene i adidas’ Vilkår og betingelser.

4.6 Underleverandørvirksomhet og tildeling

adidas forbeholder seg retten til å inngå avtaler om underleveranser, overføre, tildele eller inngå nye avtaler i forhold til samtlige eller enhver av adidas’ rettigheter og forpliktelser, forutsatt at dine rettigheter i henhold til adidas’ vilkår og betingelser ikke påvirkes. Du får ikke inngå avtale om underleveranser, tildele eller på annen måte overdra noen av dine rettigheter eller forpliktelser i henhold til adidas’ vilkår og betingelser uten skriftlig samtykke fra oss.

4.7 Hendelser utenfor rimelig kontroll

adidas kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller manglende oppfyllelse av eller overensstemmelse med våre forpliktelser i henhold til adidas’ Vilkår og betingelser når forsinkelsen eller mangelen skyldes en årsak som ligger utenfor adidas’ rimelige kontroll.

4.8 Lovvalg og jurisdiksjon

Norsk lov finner anvendelse på kjøpsavtalen og disse Vilkårene og betingene knyttet til adidas Nettstedet, med unntak av FNs Konvensjon om internasjonale kjøp av varer (CISG).

Du og adidas er herved underlagt de norske domstolenes ikke-eksklusive jurisdiksjon.

4.9 Informasjon ang. batterier

Enkelte av de produktene som selges av adidas inneholder batterier.

http://www.staging.adidas.nl/on/demandware.static/-/Sites-adidas-NL-Library/nl_NL/dwf47b9f50/crossed%20out%20wheelie%20bin%20symbol.pngBatterier og oppladbare batterier som inneholder farlige stoffer er tydelig merket med symbolet med en søppelboks som er strøket over. De kjemiske betegnelsene på de aktuelle farlige stoffene kan være anført under symbolet med søppelboksen som er strøket over. Det kan f.eks. være snakk om bly (Pb), kadmium (Cd) og kvikksølv (Hg).

Gamle batterier og oppladbare batterier får ikke avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall. Disse batteriene kan leveres inn gratis på en miljøstasjon eller i en butikk. Du kan også returnere kjøpte batterier og oppladbare batterier (uten enheter) personlig til oss etter bruk. Vennligst ikke send inn batterier med posten.

Versjon pr. august 2017

VEDLEGG 1 til adidas Nettstedet Vilkår og betingelser

Eksempel på skjema for heving av kjøp

Til

adidas Norge AS
c/o adidas Customer Service,
Returns department

Atlas Arena, gebouw Afrika
Hoogoorddreef 9A
1101 BA Amsterdam ZO
Nederland

Skjema for opplysninger om angrerett

Den næringsdrivende fyller ut og gir skjemaet til forbrukeren. Ved korrekt utfylt skjema anses opplysningene i angrerettloven § 8 første ledd bokstav h, i og j, jf. annet ledd, gitt.

Se opplysninger om utfylling i notene på side 2.

Angrerett

 

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette.

Angrefristen utløper 14 dager etter 1 _____________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette.

Angrefristen utløper 14 dager etter      

 

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss 2

___________________________________________________________________________

på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post, telefaks eller e-post).

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss

     

     

     

på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post, telefaks eller e-post).

 

Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk 3.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk.

Du kan også elektronisk fylle ut og sende angreskjemaet eller en annen utvetydig erklæring på vårt nettsted      . Dersom du benytter dette alternativet, sender vi deg umiddelbart et mottaksbevis på et varig medium (f.eks. via e-post).

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Virkningene av at angreretten brukes

 

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.

I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

 

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

4 og 5

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

     .

Navn og geografisk adresse til person som har fullmakt til å motta varene:

     
     

     

     

 

6

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Dersom du har anmodet om at utførelsen av tjenestene (derunder levering av vann/gass/elektrisitet/fjernvarme) skal påbegynnes før angrefristen utløper, skal du betale oss et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert fram til du underrettet oss om at du ønsket å gå fra avtalen, sammenlignet med full oppfyllelse av avtalen.

Opplysninger om utfylling for den næringsdrivende

Noter:

 1. Sett inn det som står i anførselstegn i ett av følgende alternativer:

a)              For en tjenesteavtale eller en avtale om levering av vann, gass eller elektrisitet, når dette ikke tilbys for salg i et begrenset volum eller en fastsatt mengde, eller levering av fjernvarme eller av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, «inngåelsen av avtalen».

b)              For en salgsavtale, «den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får varene i fysisk besittelse».

c)              For en avtale som omfatter flere varer bestilt av forbrukeren i én bestilling og levert separat, «den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får den siste varen i fysisk besittelse».

d)              For en avtale knyttet til levering av en vare som består av flere partier eller deler, «den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får det siste partiet eller den siste delen i fysisk besittelse».

e)              For en avtale om regelmessig levering av varer i et bestemt tidsrom, «den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får den første varen i fysisk besittelse».

 1. Sett inn ditt navn, geografisk adresse og eventuelt telefonnummer, telefaksnummer og e-postadresse.

 1. Dersom du har gitt forbrukeren mulighet til å fylle ut og sende opplysninger om bruk av angreretten elektronisk på ditt nettsted, sett inn følgende: «Du kan også elektronisk fylle ut og sende angreskjemaet eller en annen utvetydig erklæring på vårt nettsted [sett inn Internettadresse her]. Dersom du benytter dette alternativet, sender vi deg umiddelbart et mottaksbevis på et varig medium (f.eks. via e-post).»

 1. Dersom avtalen gjelder varer:
  For salgsavtaler der du ikke har tilbudt deg å hente varene i tilfelle av bruk av angreretten, sett inn følgende: «Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.»

 1. Dersom forbrukeren har mottatt varer i forbindelse med avtalen:

a)              Sett inn:

–                «Vi vil hente varene.» eller

–                «Du må returnere varene eller levere dem til oss eller til … [navn og eventuelt geografisk adresse på den person du har gitt fullmakt til å motta varene], uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.»,

b)              Sett inn:

–                «Vi vil bære kostnadene ved å returnere varene.»,

–                «Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.»,

–                Dersom du i en fjernsalgsavtale ikke tilbyr å bære kostnadene ved retur av varene, og varene på grunn av sin art normalt ikke kan returneres med post, sett inn: «Du vil måtte bære de direkte kostnadene ved retur av varene, … kr [sett inn beløp].», eller dersom kostnadene ved retur av varene ikke med rimelighet kan beregnes på forhånd: «Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Kostnadene anslås til høyst ca. … kr [sett inn beløp].», eller

–                Ved avtaler inngått utenom faste forretningslokaler, der varene er levert til forbrukerens hjem på tidspunktet for inngåelsen av avtalen og på grunn av sin art normalt ikke kan returneres med post, sett inn: «Vi vil hente varene for egen regning.» og

c)              «Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.».

 1. For tjenesteavtale (derunder avtale om levering av vann, gass eller elektrisitet), når dette ikke tilbys for salg i et begrenset volum eller en fastsatt mengde, eller levering av fjernvarme, sett inn følgende: «Dersom du har anmodet om at utførelsen av tjenestene (derunder levering av vann/gass/elektrisitet/fjernvarme) skal påbegynnes før angrefristen utløper, skal du betale oss et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert fram til du underrettet oss om at du ønsket å gå fra avtalen, sammenlignet med full oppfyllelse av avtalen.»