adidas' vilkår og betingelser

Disse vilkårene og betingelsene for adidas består av følgende punkter i dette dokumentet: 1. Introduksjon; 2. Kjøpsvilkår; 3. Bruk av nettsiden; 4.  Diverse, samt vilkår og betingelser som omhandler konkrete områder i alle retningslinjer eller dokumenter via lenker fra denne nettsiden.

1. INNLEDNING


www.adidas.no ("nettsiden") drives av eller på vegne av adidas Norge AS, Henrik Ibsens Gate 60A, 0230 Oslo, Norge. Org.nr 954 690 873, MVA-nr.: NO954690873 ("adidas/vi/oss").

 

Hvis du legger inn en bestilling via denne nettsiden, settes det opp en kontrakt mellom deg og oss, som er underlagt disse vilkårene og betingelsene for adidas, og spesielt kjøpsvilkårene som er nevnt nedenfor.

adidas AG er moderselskapet i adidas Group og flere tilknyttede selskaper, inkludert Adidas Norge AS

2. KJØPSVILKÅR

Vennligst les disse kjøpsvilkårene nøye før du bestiller produkter på nett fra adidas' hjemmeside. Vær oppmerksom på at kjøpsvilkårene er utvidet med særskilte vilkår. Disse finner du som klikkbare lenker etter hvert som du leser videre i kjøpsvilkårene.

2.1 Når gjelder disse kjøpsvilkårene?

Disse kjøpsvilkårene gjelder for alle tilbud og avtaler om salg og levering av produkter fra adidas.  Med andre ord aksepterer du disse kjøpsvilkårene når du bestiller noe (i) på adidas' hjemmeside, eller (ii) på en annen nettside som er direkte knyttet til vår hjemmeside, eller når du godtar et tilbud fra oss. Disse kjøpsvilkårene kan kun fravikes hvis vi har sagt oss enige skriftlig.

2.2 Produkter

I disse kjøpsvilkårene betyr «produkter» et hvilket som helst av våre produkter som vises på nettsiden eller på andre nettsider som er direkte relatert til nettsiden vår.

 

 


2.3 Krav til å inngå en kontrakt med oss

Du må være 16 år eller eldre og ha myndighet til å kjøpe produkter via nettsiden. Hvis du er mellom 16 og 18 år, må du spesifikt bekrefte at du kjøper produktene med penger du har tjent gjennom ditt eget arbeid, eller penger som en voksen har gitt deg tillatelse til å disponere fritt.

Du kan bare bestille produkter på nettsiden hvis du er en forbruker, ikke hvis du er en forhandler.

Du garanterer at informasjonen du gir oss ved forespørsler eller bestillinger er korrekt og fullstendig. 

2.4 Hvordan inngår vi en kontrakt med deg?
 

All informasjon på nettsiden er kun å regne som en invitasjon. Med andre ord er informasjonen verken et tilbud eller en bindende kontrakt. Du godtar at bestillingen din er et tilbud til oss om å kjøpe produktene som vises i bestillingen din.

Vi har til enhver tid rett til å bekrefte en bestilling på forhånd og/eller nekte å godta en ordre uten å oppgi grunn og uten ansvar overfor deg eller noen tredjepart. Hvis vi ikke bekrefter at vi aksepterer bestillingen din innen ti virkedager, regnes den som å ha blitt nektet.
 

Alle bestillinger sendt av deg må godkjennes av oss. Vi kan velge å ikke akseptere bestillingen din etter vårt eget forgodtbefinnende.  Dette er noen eksempler på når vi ikke kan akseptere bestillingen din:
 

 1. Hvis produkter vises på nettsiden, men er ikke tilgjengelige lenger;
 2. hvis vi ikke kan få godkjent betalingen din;
 3. hvis det er fraktrestriksjoner for et produkt; eller
 4. hvis produktene som vises på nettsiden inneholder en åpenbar feil, for eksempel feil pris, eller på andre måter er feilaktig beskrevet.

 Etter at bestillingen din er lagt inn, sender vi deg en ordrebekreftelse på e-post med ordrenummer, detaljer om produktene du har tilbudt deg å kjøpe, og detaljer om frakt og levering. Bestillingen din regnes ikke som akseptert, og en salgskontrakt av standardprodukter mellom deg og oss er ikke inngått, før du har mottatt en e-post fra oss som bekrefter at produktene er sendt fra vårt lager.

Merk deg at for produkter i begrenset opplag eller med begrenset produksjon kan det gjelde særskilte restriksjoner, som et maksimalt antall produkter per bestilling. Du blir gjort oppmerksom på slike særskilte restriksjoner på nettsiden.

adidas har rett til, og forbeholder seg helt og holdent retten til å nekte å akseptere enhver bestilling som det vet eller har skjellig grunn til å tro har blitt gjort med involvering av enhver form av programvare, robot, datasøkerobot, edderkopp eller annen automatisert måte eller innretning.


2.5 Tilbakeholdelse av eierskap

Alle produkter forblir vår eiendom helt til du har betalt alle beløp du skylder oss i sin helhet i alle avtaler, inkludert kostnader, for tidlig eller for sen levering, eller dellevering. Du kan ikke selge, avhende eller behefte noe produkt før du har fått fullt eierskap i produktet.


2.6 Kvalitet på produkter og vedlikehold av dem

Produktene kan ha mindre forskjeller i farger og andre små avvik som følge av ulike innkjøp av bilder, skjermteknologier eller andre tekniske årsaker. Vi er ikke ansvarlige for slike variasjoner og avvik.
 

Vi gjør deg oppmerksom på at du bør følge vaske- og vedlikeholdsinstruksjonene på produktenes merkelapper.  Vi er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feil håndtering av produkter, inkludert håndtering som fraviker fra instruksjonene.


2.7 Avbestilling

Vi starter håndteringen av bestillingen din med en gang vi mottar den, og da har du som regel ingen mulighet til å avbestille.  Men du kan muligens slette bestillingen din (uten at det er noen garanti) rett etter at den er gjort, ved å følge instruksjonene under: Bestilling  på nettsiden vår


2.8 Priser

Prisene på nettsiden inkluderer mva. Prisene på nettsiden er i norske kroner (NOK). Vi forbeholder oss retten til å endre priser før du har lagt inn bestillingen din.

Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre, begrense eller avslutte særskilte tilbud eller rabatter.

Vi tar betalt for frakt. Vil du ha detaljert informasjon om kostnader,  gå til punkt 2.11 i disse kjøpsvilkårene eller Levering på nettsiden vår. Disse kostnadene blir eventuelt belastet separat, spesifisert og lagt til i bestillingens sluttsum.

2.9 Betalingsmetoder

På nettsiden finner du mer informasjon om betalingsmetoder.

Vi forbeholder oss retten til å foreta en individuell kredittsjekk for hver bestilling i samsvar med våre retningslinjer for personvern. Avhengig av resultatene av denne kontrollen, forbeholder vi oss retten til å avvise enkelte betalingsmåter.


2.10 Fakturering

Når vi velger eller er pålagt ved gjeldende lov til å utstede eller gjøre tilgjengelig en faktura, forbeholder vi oss retten til å utstede eller gjøre tilgjengelig en elektronisk faktura, og du er enig i en slik form for fakturering.


2.11 Levering

Vi leverer til adressen du har angitt i Norge, bortsett fra på øyene Svalbard og Jan Mayen. Vi kan kun levere til adresser som er registrert på privatpersoner eller virksomheter.  Hvis et leveringsforsøk mislykkes, samtykker du i at transportøren vi har engasjert også kan levere produktene til en adresse i nærheten eller til et lokalt hentepunkt (som et postkontor), og at vi deretter anses å ha møtt vår forpliktelse til å levere produktene. Transportøren varsler deg ved levering til en alternativ adresse.

Utsendelse av bestillinger skjer på virkedager, unntatt helligdager og fridager, i områder der lagrene våre befinner seg. Med tanke på leveringstidspunkt bør du derfor ta hensyn til dager som ikke er virkedager der du bor, samt i byen Rieste i Tyskland. Levering skjer på virkedager som ikke er en helligdag i landet der du bor eller i området der lageret vårt ligger. Ta derfor hensyn til eventuelle helligdager eller andre fridager i landet der du bor og i byen Rieste i Tyskland (der vi har lageret vårt).  Merk at helligdager kan komme på forskjellige datoer i ulike land fra år til år.

Vil du ha detaljert informasjon om leveringstider, kan du se spesifikasjoner
på «Levering» på websiden vår. Merk at leveringstider er veiledende og derfor ikke kan regnes som strenge tidsfrister. Kun det faktum at leveringstiden overskrides gir deg ikke rett til erstatning. Så langt det er praktisk mulig, har vi rett til å dele opp en leveranse, slik at du får produktene så snart som mulig. Det er ingen ekstra kostnader forbundet med slike delte leveranser. Men hvis du spesifikt ber oss om å dele opp en leveranse, kan vi belaste deg for ekstra frakt. Hver delleveranse skal ha en egen salgskontrakt. Hvis vi skulle levere en delleveranse for sent, eller i feil rekkefølge, gir det deg ingen rett til å kansellere noen andre deler av den avtalte leveransen.

I det usannsynlige tilfellet at vi etter inngåelse av en kjøpekontrakt ikke lenger kan levere produktene dine, og vi ikke er ansvarlige for denne situasjonen, har vi rett til å heve kjøpekontrakten. Vi vil selvsagt informere deg så snart som praktisk mulig, og refundere alt du måtte ha betalt.

2.12 Returregler

Praktisk informasjon og veiledning for retur av produkter finner du på nettsiden under Retur av produkter.

I tilfelle du skulle ha rett til å trekke seg fra en salgskontrakt med oss (og dermed returnerer produktet) i henhold til punkt 2.13 eller 2.14, gjelder følgende vilkår:

Varsling og retur av produkter

For å utøve angreretten din må du informere oss (adidas International Trading BV, skr. poczt. Nr 315, ul. Targowa 73, Warsaw, 03-700, Poland) ved å sende en tydelig erklæring (f.eks. en e-post, et brev eller en faks) om at du ønsker å trekke deg fra salgskontrakten. Du kan gjerne bruke malen helt til slutt i disse vilkårene (vedlegg 1), men dette er ikke obligatorisk. Du kan også trekke seg fra salgskontrakten ved å fylle ut en eksplisitt erklæring om at du trekker deg fra salgskontrakten på https://www.contactus.adidas.com/EMEA/ContactUs?country=NO&brand=adidas&language=no Hvis du bruker dette alternativet, sender vi deg en e-post for å bekrefte at du har trukket deg fra kontrakten.

For å møte angrefristene som er angitt i punkt 2.13 og 2.14 må du varsle oss om at du bruker angreretten din innen den fristen som gjelder.

Produktet må returneres (ifølge veiledningen på nettsiden) til:

adidas Norge AS

c/o PostNord Fulfillment AS

Haraldrudveien 11

0581 Oslo

Vi betaler kostnadene ved retur av produkter. Men hvis returen ikke er gjort i samsvar med instruksjonene ovenfor – inkludert instruksjonene angitt på www.adidas.no – skjer returen på din risiko og regning.

Vi varsler deg via e-post når vi har mottatt og behandlet produkt(er) som du har returnert.

Unntak for retten din til å angre

Du har ikke angrerett, enten i henhold til punkt 2.13 eller punkt 2.14, for kontrakter som omfatter:

levering av produkter som er laget etter dine egne spesifikasjoner eller som er tydelig tilpasset dine personlige behov; og/eller

levering av produkter som ikke egner seg for retur av helsemessige eller hygieniske årsaker og der forseglingen har blitt brutt etter levering.

2.13 Angrerett

Du har rett til å trekke seg fra denne kontrakten innen fjorten (14) dager uten å oppgi noen grunn.

Angrefristen er fjorten dager fra den datoen du (eller en tredjepart navngitt av deg, som ikke er en fraktleverandør) er i besittelse av produktene. Hvis bestillingen din inneholdt flere produkter som skulle leveres separat, er det leveringen av det siste produktet det som utgjør bestillingen din (og definerer «angrefrist»).

Du må sende tilbake eller levere inn produktene umiddelbart etter den datoen du informerte oss om at du trekker deg fra salgskontrakten, men uansett ikke senere enn innen fjorten (14) dager. Denne fristen regnes som oppfylt hvis du sender produktene før denne fristen utløper.

Hvis du trekker deg fra en salgskontrakt i løpet av angrefristen i samsvar med våre returregler (punkt 2.12), og dette punktet (2.13), refunderer vi alle betalinger vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (unntatt eventuelle ekstra kostnader som følge av at du har valgt noe annet enn vår billigste standard levering, hvis den var tilgjengelig), og senest innen fjorten (14) dager etter at vi mottar en melding om at du trekker deg fra denne salgskontrakten. Tilbakebetalingen skal gjøres med samme metode som du brukte for den opprinnelige transaksjonen, med mindre vi blir enige om en annen metode med deg (i så fall vil du uansett ikke bli belastet med noen kostnad). Vi kan holde tilbake refusjon til deg til vi har mottatt produktene du ønsker å returnere, eller til du har sendt inn bevis på at du har returnert produktene.

Du trenger bare å betale for eventuell skade på produktene hvis den reduserte verdien skyldes feil håndtering av deg mens du har utforsket produktenes egenskaper og funksjon.

2.14 Frivillig returgaranti

I tillegg til, uten innvirkning på angreretten etter punkt 2.13 (og eventuelle andre lovbestemte rettigheter), gir vi deg en ekstra, frivillig returgaranti. Den innebærer at du kan trekke deg fra salgskontrakten uten at du må spesifisere noen grunner, i ytterligere 16 dager utover angrefristen. Dermed har du hele 30 dagers returrett («frivillig angrefrist»), som en kontraktsfestet angrerett for produktet du har bestilt. Vennligst merk at den frivillige returperioden ikke gjelder standardprodukter som anses å være hype-produkter. Hype-produkter inkluderer, men er ikke begrenset til Yeezy. Da du bestilte disse hype-produktene informerte vi deg om at det gjaldt en angrefrist på 14 dager.

Vi tilbyr denne frivillige returgarantien i løpet av den frivillige returperioden underlagt bestemmelsene i våre returregler (punkt 2.12) og følgende vilkår:

Produkt(ene) må ikke ha vært brukt eller blitt skadet utover normal inspeksjon og må returneres i originalemballasjen. Retur av klær kan bare aksepteres hvis den opprinnelige etiketten ikke har blitt fjernet (ingenting av det bi nevner her påvirker dine lovbestemte rettigheter som beskrevet ovenfor, spesielt garantirettigheter og angrerett etter punkt 2.13).

Vi må ha mottatt produkt(ene) du returnerer før utløpet av den frivillige returperioden.

Vi forbeholder oss retten til å avvise returen og gir ingen kompensasjon i henhold til denne frivillige returgarantien for returnerte produkter som ikke møter disse vilkårene.

Hvis du trekker deg fra en salgskontrakt i løpet av den frivillige returperioden, vil vi refundere alle betalinger vi har mottatt fra deg i henhold til våre avbestillingsregler (punkt 2.12), og dette punktet (2.14), inkludert leveringskostnader (forutsatt at produktet/produktene du har returnert representerer hele ordren, med unntak av eventuelle ekstra kostnader som følge av at du valgte en annen leveringsmetode enn den billigste standardleveringen vi tilbyr, hvis den var tilgjengelig) innen fjorten (14) dager etter at du mottok produktet/produktene. For denne tilbakebetalingen skal vi bruke samme betalingsmetode som du brukte ved den opprinnelige transaksjonen, og du blir ikke belastet noen avgifter for slike tilbakebetalinger under noen omstendigheter.

2.15 Bytterett

Vi bytter ikke produkter. Hvis du ønsker å bytte et produkt, må du returnere det for å få refusjon, og deretter legge inn en ny ordre.  Det er kun mulig å få en tilbakebetaling på returnerte produkter når du har rett til å retur i henhold til returretten som er fastsatt i punkt 2.13 eller 2.14 i disse kjøpsvilkårene.

2.16 Produkter med skader eller mangler

For oss er kvalitet viktig.  Vi har testet alle våre produkter grundig under reelle forhold for å sikre at de fullt takler bruksområdene de ble utformet for.  Det er svært sjelden at våre produkter har skader eller mangler.  Vi har en juridisk forpliktelse til å sørge for at våre produkter er i samsvar med salgskontrakten.

Returnerte produkter blir inspisert av vår avdeling for kvalitetssikring og refundert hvis skaden skyldes produksjonsfeil eller avvik fra fabrikkspesifikasjonene. Vi påtar oss å fullt ut refundere kostnaden av eventuelle defekte produkter.

Hvis problemet ble forårsaket av annet enn materialkvalitet eller produksjonsprosess blir det opprinnelige produktet du kjøpte returnert til deg. Ved følgende forhold refunderer vi ikke produkter:

 • hvis du har fått det fra en annen kilde enn vår webside;
 • hvis det er skadet på grunn av misbruk eller forsømmelse (eksponering for kjemikalier, etsende stoffer, åpen flamme, høy varme, en skarp gjenstand, etc.); og/eller
 • hvis det er skadet av misbruk eller andre aktiviteter enn tiltenkt bruk (f.eks. bruk av løpesko med pigger innendørs eller joggesko som arbeidssko)

Vær oppmerksom på at forventet levealder for et produkt avhenger av individuell bruk av produktet, hvor og hvordan produktet brukes, og hver enkelt brukers karakteristiske slitasjemønster. Vi erstatter ikke produkter som er skadet av normal slitasje eller har overskredet rimelig levetid for produktet.

Vår kundeservice er her for å hjelpe deg. Ikke nøl med å kontakte oss med dine spørsmål og kommentarer. Du kan kontakte oss på telefon eller e-post, ved hjelp av informasjonen her.

3. BRUK AV NETTSIDEN

Vennligst les disse vilkårene og betingelsene for bruk av nettsiden («Vilkår og betingelser for bruk av nettsiden») nøye før du bruker nettsiden og annet innhold fra adidas (til sammen kalt «nettsiden») på alle sosiale medier, inkludert Facebook og Twitter. Disse vilkårene gjelder alle besøk og all bruk av nettsiden, samt innholdet (definert nedenfor), informasjon, anbefalinger, produkter og tjenester levert til deg på eller via nettsiden. Ved å besøke og bruke nettsiden, gir du samtykke til disse vilkårene for bruk av nettsiden i sin helhet, i tillegg til enhver lov eller forskrift som gjelder for nettsiden og Internett. Hvis du ikke er enig i disse vilkårene for bruk av nettsiden, vennligst forlat nettsiden umiddelbart.

3.1 Innhold på nettsiden

Alt innhold som er fremhevet eller vises på nettsiden, inkludert men ikke begrenset til logoer, ikoner, varemerker, tekst, grafikk, fotografier, bilder, levende bilder, lyd, illustrasjoner og programvare (til sammen kalt «innhold»), eies av adidas AG, tilknyttede selskaper, lisensgivere eller innholdsleverandører tilknyttet adidas AG. Alle elementer på nettsiden, inkludert men ikke begrenset til generell utforming og innhold, kan være beskyttet av opphavsrett, moralske rettigheter, databaserettigheter, varemerker og andre lover om immaterielle rettigheter. Hvis det ikke er uttrykkelig tillatt i henhold til denne eller en annen avtale med adidas, kan ingen del eller element av nettsiden eller innholdet på nettsiden kopieres eller videresendes på noen som helst måte.  Nettsiden, innholdet der, og alle relaterte rettigheter forblir den eksklusive eiendommen til adidas AG, eller våre tilknyttede selskaper eller lisensgivere, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Alle slike rettigheter er reservert.

3.2 Opphavsrett og varemerker

Opphavsretten til alt innhold er og forblir eid av Adidas AG, våre tilknyttede selskaper eller relevante lisensgivere. Bortsett fra det som kan være angitt i bestemte dokumenter på denne nettsiden, kan du både vise, spille, skrive ut og laste ned innhold du finner på nettsiden, men bare for personlig, informativ og ikke-kommersiell bruk. Du kan ikke endre noe av materialet, og du kan ikke kopiere, distribuere, overføre, vise, utføre, reprodusere, publisere, lisensiere, skape avledede arbeider fra, overføre eller selge noe av innholdet. Du kan ikke bruke noe av innholdet uten først å innhente samtykke fra adidas. I forbindelse med disse vilkårene, er det forbudt å bruke hva som helst av slikt innhold på noen annen nettside eller på en datamaskin som er koblet til et nettverk. Du kan ikke fjerne opphavsrett, varemerker eller andre proprietære merknader fra innhold på nettsiden.

Hvis du laster ned programvare (inkludert men ikke begrenset til skjermsparere, smarttelefonapper, ikoner, videoer og bakgrunnsbilder) fra nettsiden, er programvaren, inkludert alle filer, bilder inkorporert i eller generert av programvaren, og data som følger med programvaren (til sammen kalt «programvare») lisensiert til deg av adidas. adidas overfører ikke eierskap til programvaren til deg. Du er eier av mediet som programvaren er innspilt på, men adidas beholder fullstendig eiendomsrett til programvaren, samt alle immaterielle rettigheter knyttet til programvaren. Du kan ikke videredistribuere, selge, dekompilere, rekonstruere, demontere eller på annen måte bearbeide programvaren til et format som er lesbart for mennesker.

Alle varemerker, servicemerker, logoer og varenavn som vises på produkter som tilhører adidas Group, emballasjen og/eller på nettsiden, enten de er registrert eller ikke (til sammen kalt «varemerker») forblir den eksklusive eiendommen til adidas AG, våre tilknyttede selskaper eller Suns lisensgivere (hvis relevant) og er beskyttet av gjeldende varemerkelover og traktater. Du kan ikke bruke, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, distribuere, eller endre noen av varemerkene på noen måte – inkludert reklame eller PR i forbindelse med distribusjon av materiale på nettsiden, uten skriftlig samtykke fra adidas. Bruken av ethvert varemerke på en annen nettside eller i et miljø med nettilkobling, for eksempel lagring eller gjengivelse av (en del av) nettsiden på en ekstern side på Internett eller etablering av lenker, hypertekst, koblinger eller dypere koblinger mellom nettsiden og andre nettsider koblet til Internett, er forbudt uten skriftlig samtykke fra adidas.

3.3 Fraskrivelse av garantier

Nettsiden og innholdet på nettsiden er gratis og tilgjengelig «som det er» og uten noen som helst garanti. Informasjonen på nettsiden er kun generell informasjon og ikke spesifikke råd.

adidas kan ikke gå god for eller garantere at informasjon og/eller et digitalt objekt på nettsiden er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert, eller at nettsiden eller serveren som gjør nettsiden tilgjengelig er fri for virus eller andre skadelige komponenter. adidas kommer ikke til å tilrettelegge for særskilte IT-infrastrukturer eller -tilkoblinger. Dermed kan ikke adidas påstå eller garantere at nettsiden vil være uten avbrudd eller feilfri. adidas gir ingen garantier eller påstander om bruk av innholdet på nettsiden når det gjelder korrekthet, nøyaktighet, tilstrekkelighet, nytte, aktualitet, pålitelighet eller annet, så langt gjeldende lov tillater i hvert enkelt tilfelle.

3.4 Ansvarsbegrensning

Du bruker nettsiden på egen risiko. Hverken adidas eller noen av våre ansatte, ledere, direktører eller noen av våre agenter eller andre parter som er involvert i å skape, produsere eller levere nettsiden er ansvarlig for direkte, indirekte, eller spesielle skader, følgeskader eller andre skader ved bruk av, eller manglende evne til å bruke, innholdet på nettsiden. Dette inkluderer skader forårsaket av virus eller uriktigheter eller ufullstendig informasjon på nettsiden, eller kvaliteten på produkter eller noe som helst annet som følge av eller i forbindelse med disse vilkårene for bruk av nettsiden, selv om adidas har blitt informert om muligheten for slike skader.

3.5 Lenker til tredjepartsleverandører

For enkelhets skyld og for å forbedre bruken av nettsiden, kan vi fra tid til annen legge inn lenker til nettsteder som eies og kontrolleres av tredjeparter. Disse lenkene tar deg utenfor adidas' tjenester og nettside og er utenfor adidas' kontroll. Dette inkluderer lenker til partnere som kan bruke varemerkene som en del av en avtale om felles markedsføring. Nettstedene kan du komme til via lenkene har egne vilkår og retningslinjer for personvern. adidas er ikke ansvarlig og kan ikke holdes ansvarlig for innholdet og aktiviteten på disse nettstedene.
 Du besøker derfor disse nettstedene helt på egen risiko.

Vær oppmerksom på at disse nettstedene kan sende egne informasjonskapsler til brukerne, samle inn data eller be om personlig informasjon. Vi råder deg derfor til å sjekke vilkårene for bruk og/eller retningslinjer på disse nettstedene før du bruker dem.

3.6 Misbruk av nettsiden

Det er forbudt å bruke nettsiden til å sende eller overføre brukergenerert innhold (definert nedenfor) som krenker eller kan krenke en tredjeparts immaterielle rettigheter eller som er truende, falsk, villedende, provoserende, ærekrenkende, krenkende for personvern, obskønt, pornografisk, fornærmende, diskriminerende, ulovlig eller noe som kan utgjøre eller oppmuntre til atferd som anses som en straffbar handling, krenke rettighetene til noen part eller som ellers kan gi opphav til sivilrettslig ansvar eller bryter loven. adidas kan nekte deg tilgang til nettsiden når som helst etter eget forgodtbefinnende, og det omfatter situasjoner der adidas mener at din bruk av nettsiden er i strid med noen av disse vilkårene og betingelsene for bruk av nettsiden og/eller gjeldende lover.

Du kan heller ikke utnytte nettsiden i annonsering eller andre kommersielle oppfordringer.

Du får ikke bruke noen form av programvare, robot, datasøkerobot, edderkopp eller annen automatisert måte eller innretning til å (a) skaffe deg tilgang til, kopiere, påvirke eller overvåke noen del av nettsiden og dens innhold eller til å omgå strukturen eller presentasjonen av Nettsiden eller noe av dens innhold eller (b) forstyrre Nettsidens funksjoner eller noen av transaksjonene som gjøres på Nettsiden eller forstyrre eller påvirke noen persons bruk av Nettsiden eller hjelpe til med å tilrettelegge ethvert tredjepartskjøp av produkter på Nettsiden.

 

Du får ikke forsøke å skaffe deg uautorisert tilgang til noen del av Nettsiden eller noen av dens funksjoner eller noen systemer som er knyttet til Nettsiden ved hjelp av hacking, passordutvinning eller andre illegitime eller uautoriserte midler.

 

3.7 Brukergenerert innhold

Alle ytringer, meninger, kommentarer, illustrasjoner, grafikk, bilder, lenker, spørsmål, forslag, informasjon, videoer og annet materiale som du eller andre brukere av nettsiden legger ut på nettsiden eller overfører via nettsiden («brukergenerert innhold») regnes som ikke-konfidensielt og ikke-proprietært.  Dette betyr at adidas har en ikke-eksklusiv og vederlagsfri rett til å bruke, kopiere, distribuere og gi videre til tredjepart alt av brukergenerert innhold, til alle formål, i aller medier, over hele verden (forutsatt lisens). Du erkjenner og godtar at adidas bare fungerer som en passiv part for distribusjon av brukergenerert innhold og at vi ikke er ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for innholdet eller nøyaktigheten av det brukergenererte innholdet. adidas kommer ikke til å foreta kontinuerlig overvåking av brukergenerert innhold publisert av deg, vi kommer ikke til å moderere innholdsutveksling mellom brukere, og adidas skal heller ikke være forpliktet til å gjøre noe av dette.  Uten begrensninger på det som er nevnt ovenfor, erkjenner du og samtykker du i at adidas nødvendigvis ikke står for eller representerer eventuelle bemerkninger, meninger, kommentarer, forslag og annen informasjon som er uttrykt eller inkludert i det brukergenererte innholdet. Hvis du bruker noe av det brukergenererte innholdet på noen som helst måte, skjer det fullt og helt på din egen risiko. Du bekrefter og garanterer at alt brukergenerert innhold som du har lagt ut eller overført er laget originalt av deg, og at du ikke har kopiert en tredjepart eller at du på andre måter krenker en tredjeparts immaterielle rettigheter, at du ikke krenker rettighetene til personvern eller personlige rettigheter, og at innholdet ikke inneholder ærekrenkende eller nedsettende uttalelser. Videre garanterer du at du har rett til å godkjenne lisensen som er fastsatt i denne paragrafen. Du godtar å beskytte og holde adidas og våre tilknyttede selskaper skadesløse for alle kostnader, utgifter, skader, tap og gjeld som måtte ramme adidas eller våre tilknyttede selskaper når det gjelder eventuelt brukergenerert innhold lagt ut eller overført av deg eller andre måter du måtte ha brukt nettsiden på.

Reebok reserverer seg retten til etter eget skjønn å blokkere eller fjerne (helt eller delvis) alt brukergenerert innhold lagt ut eller overført av deg og som adidas mener ikke er i samsvar med disse vilkårene og betingelsene for bruk av nettsiden (inkludert innhold som krenker eller kan krenke tredjeparts immaterielle rettigheter, rett til personvern eller personlige rettigheter), eller på annen måte er uakseptabel for adidas.

Du samtykker i å varsle adidas skriftlig (se «Hvordan kan du kontakte oss?» nedenfor) om alt brukergenerert innhold (eller annet innhold) som bryter disse vilkårene for bruk av nettstedet. Du aksepterer å gi adidas tilstrekkelig informasjon til at adidas kan undersøke om slikt brukergenerert innhold (eller annet innhold) bryter disse vilkårene for bruk av nettsiden. adidas går med på etter beste evne å etterforske slike klager, og skal iverksette tiltak som adidas etter eget skjønn bestemmer. Men adidas garanterer ikke eller påstår ikke at tiltakene helt eller delvis vil blokkere eller fjerne slikt brukergenerert innhold eller annet innhold.

3.8 Uønskede ideer

adidas opprettholder vår praksis der vi ikke gjennomgår og ikke aksepterer uoppfordret innsending av ideer, oppfinnelser, design og/eller annet materiale relatert til adidas' virksomhet (inkludert og uten begrensninger: sko, klær, sportsutstyr og tjenester) enten i form av tekster, bilder, lyd, programvare, informasjon eller annet (til sammen kalt «materiale») fra personer uten tilknytning til adidas. Du bør derfor ikke legge inn noe materiale på nettsiden vår eller sende dette til adidas via e-post eller på andre måter.


4. DIVERSE


4.1 Hvordan kan du kontakte oss?

Hvis du har spørsmål eller kommentarer om nettsiden eller adidas' vilkår – eller hvis du vil klage på noe – ikke nøl med å kontakte vår kundeservice ved å klikke her


4.2 Prioritet

Ved en konflikt mellom adidas' vilkår og betingelser og innhold som finnes i andre deler av nettsiden eller i lenker, skal adidas' vilkår nevnt i dette dokumentet ha forrang.

 

4.3 Tillegg til adidas' vilkår og betingelser

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i disse vilkårene til enhver tid

Bruken av denne nettsiden, samt enhver kjøpskontrakt mellom deg og oss, vil være underlagt den versjonen av adidas' vilkår som gjelder på det tidspunktet du legger inn bestillingen på nettsiden eller den dagen du bekrefter at du har lest disse vilkårene (der det er mest relevant).

Vennligst sjekk adidas' vilkår jevnlig for å få med deg eventuelle endringer.

4.4 Beskyttelse av data

adidas Group respekterer fullt ut personvernet til alle som har tilgang til og bruker nettsiden. Dersom du vil vite mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler, hvilken type informasjon vi samler inn, hvordan og til hvilke formål vi bruker informasjonen din og under hvilke omstendigheter vi offentliggjør informasjon, vennligst se våre retningslinjer for personvern og retningslinjer for informasjonskapsler, som er innlemmet i og utgjør en del av disse vilkårene for adidas.

Ved å legge inn en kjøpsordre samtykker du i at vi kan samle inn, bruke, lagre og behandle dine personopplysninger i henhold til våre retningslinjer for personvern. 

4.5 Opphør av enkeltvilkår

Hver bestemmelse i adidas' vilkår skal tolkes separat og uavhengig av hverandre. Hvis en hvilken som helst bestemmelse regnes som ugyldig, utgått eller på annen måte ikke kan håndheves, skal den bestemmelsen ikke lenger regnes som en del av adidas' vilkår og den skal heller ikke påvirke gyldigheten av noen av andre bestemmelser.

4.6 Underleverandører og tildelinger

Forutsatt at dine rettigheter i henhold til adidas' vilkår ikke blir berørt, forbeholder adidas seg retten til å overdra, overføre eller subkontraktere alle eller noen av våre rettigheter og forpliktelser under disse vilkårene. Du kan ikke videreformidle, tildele eller på annen måte overføre noen av dine rettigheter eller forpliktelser i henhold til adidas' vilkår uten vårt skriftlige samtykke.

4.7 Hendelser utenfor rimelig kontroll

adidas skal ikke holdes ansvarlig for noen forsinkelse eller unnlatelse av å utføre eller oppfylle våre forpliktelser i henhold til adidas' vilkår når forsinkelse eller svikt oppstår på grunn av årsaker utenfor vår kontroll.

4.8 Gjeldende lov og jurisdiksjon

Disse vilkårene og betingelsene for adidas er underlagt lovene i Norge.

Norsk lov gjelder for salgskontrakten, ekskludert fra FNs internasjonale kjøpslov CISG (Convention on Contracts for the International Sale of Goods).

Du og adidas forplikter dere herved til å følge den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til norske domstoler.

 

4.9 Informasjon om batterier

Noen av produktene som selges av adidas kan inneholde batterier.

Description: http://www.staging.adidas.nl/on/demandware.static/-/Sites-adidas-NL-Library/nl_NL/dwf47b9f50/crossed%20out%20wheelie%20bin%20symbol.pngBatterier med farlige stoffer er klart identifisert, og er merket med en søppelkasse med kryss på. Kjemiske betegnelser på tilsvarende miljøgifter kan være angitt under symbolet kryss på søppelkasse. Eksempler: (Pb) bly, (Cd) kadmium og (Hg) kvikksølv.

Gamle batterier og oppladbare batterier må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Batteriene kan leveres på oppsamlingspunkter eller i butikker. Du kan også returnere kjøpte batterier og oppladbare batterier (uten annet utstyr) til våre kontorer ved personlig oppmøte. Ikke send batterier i posten.

 

 

VEDLEGG 1 til disse generelle vilkårene og betingelsene

Mal for angreskjema

Til

adidas International Trading B.V.

skr. poczt. Nr 315,

ul. Targowa 73,

Warsaw, 03-700,

Poland

Skjema for opplysninger om angrerett

Den næringsdrivende fyller ut og gir skjemaet til forbrukeren. Ved korrekt utfylt skjema regnes opplysningene i angrerettloven § 8 første ledd bokstav h, i og j, jf. annet ledd, som oppfylt.

Se opplysninger om utfylling i notene på side 2.

 

Angrerett

 

 

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette.

Angrefristen utløper 14 dager etter  _____________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette.

Angrefristen utløper 14 dager etter      

 

 

 

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss 2

___________________________________________________________________________

på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post, telefaks eller e-post).

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss

     

     

     

på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post, telefaks eller e-post).

 

 

Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk 3.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

 

Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk.

Du kan også elektronisk fylle ut og sende angreskjemaet eller en annen utvetydig erklæring på vårt nettsted.      . Dersom du benytter dette alternativet, sender vi deg umiddelbart et mottaksbevis på et varig medium (f.eks. via e-post).

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

 

Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

 

Virkningene av at angreretten brukes

 

 

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.

I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

 

 

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

4 og 5

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

     .

 

Navn og geografisk adresse til person som har fullmakt til å motta varene:

     
     

 

     

 

 

     

 

 

 

 

6

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Dersom du har anmodet om at utførelsen av tjenestene (derunder levering av vann/gass/elektrisitet/fjernvarme) skal påbegynnes før angrefristen utløper, skal du betale oss et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert fram til du underrettet oss om at du ønsket å gå fra avtalen, sammenlignet med full oppfyllelse av avtalen.

 

 

Opplysninger om utfylling for den næringsdrivende

Noter:

 

 1. Sett inn det som står i anførselstegn i ett av følgende alternativer:

a)              For en tjenesteavtale eller en avtale om levering av vann, gass eller elektrisitet, når dette ikke tilbys for salg i et begrenset volum eller en fastsatt mengde, eller levering av fjernvarme eller av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, «inngåelsen av avtalen».

b)             For en salgsavtale, «den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får varene i fysisk besittelse».

c)             For en avtale som omfatter flere varer bestilt av forbrukeren i én bestilling og levert separat, «den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får den siste varen i fysisk besittelse».

d)             For en avtale knyttet til levering av en vare som består av flere partier eller deler, «den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får det siste partiet eller den siste delen i fysisk besittelse».

e)             For en avtale om regelmessig levering av varer i et bestemt tidsrom, «den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får den første varen i fysisk besittelse».

 

 1. Sett inn ditt navn, geografisk adresse og eventuelt telefonnummer, telefaksnummer og e-postadresse.

 

 1. Dersom du har gitt forbrukeren mulighet til å fylle ut og sende opplysninger om bruk av angreretten elektronisk på ditt nettsted, sett inn følgende: «Du kan også elektronisk fylle ut og sende angreskjemaet eller en annen utvetydig erklæring på vårt nettsted [sett inn internettadresse her]. Dersom du benytter dette alternativet, sender vi deg umiddelbart et mottaksbevis på et varig medium (f.eks. via e-post).»

 

 1. Dersom avtalen gjelder varer/produkter:
  For salgsavtaler der du ikke har tilbudt deg å hente varene i tilfelle av bruk av angreretten, sett inn følgende: «Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.»

 

 1. Dersom forbrukeren har mottatt varer i forbindelse med avtalen:

a)             Sett inn:

–               «Vi vil hente varene.» eller

–               «Du må returnere varene eller levere dem til oss eller til … [navn og eventuelt geografisk adresse på den person du har gitt fullmakt til å motta varene], uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.»,

b)             Sett inn:

–               «Vi vil bære kostnadene ved å returnere varene.»,

–               «Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.»,

–               Dersom du i en fjernsalgsavtale ikke tilbyr å bære kostnadene ved retur av varene, og varene på grunn av sin art normalt ikke kan returneres med post, sett inn: «Du vil måtte bære de direkte kostnadene ved retur av varene, … kr [sett inn beløp].», eller dersom kostnadene ved retur av varene ikke med rimelighet kan beregnes på forhånd: «Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Kostnadene anslås til høyst ca. … kr [sett inn beløp].», eller

–               Ved avtaler inngått utenom faste forretningslokaler, der varene er levert til forbrukerens hjem på tidspunktet for inngåelsen av avtalen og på grunn av sin art normalt ikke kan returneres med post, sett inn: «Vi vil hente varene for egen regning.» og

c)             «Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.».

 

 1. For tjenesteavtale (derunder avtale om levering av vann, gass eller elektrisitet), når dette ikke tilbys for salg i et begrenset volum eller en fastsatt mengde, eller levering av fjernvarme, sett inn følgende: «Dersom du har anmodet om at utførelsen av tjenestene (derunder levering av vann/gass/elektrisitet/fjernvarme) skal påbegynnes før angrefristen utløper, skal du betale oss et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert fram til du underrettet oss om at du ønsket å gå fra avtalen, sammenlignet med full oppfyllelse av avtalen.»